Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning

 Gitte Nyhed Om Konference I Norge

Bli med på at utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter -
Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning

Dato: Torsdag d. 8. december 2022, kl. 10:00 – 14:00

Sted: Link Arrow Papirbredden - Drammen kunnskapspark, Grønland 58, 3045 Drammen, Norge

Pris: Gratis (tilmelding er bindende grundet servering)

Tilmeldingsfrist: 20. november 2022

Kontakt: Lis Montes de Oca, Link Arrow Lis.M.Oca@USN.NO, +47 35 02 64 96

Tilmelding

På høyere utdanning endrer veiledningsformerne seg i disse årene - forestillinger om hva veiledning er og hvordan veiledning skal formes er i endring. Forestillinger om tidligere tiders veiledning mellom den allvitende vise professoren og den unge novisen viker for kollektive veiledningsformer, der fokus er på kollektiv kunnskap som skapes i samspill.

Program

10.00-10.30

Velkommen v/Professor Rie Thomsen

Hvorfor fokus på studentaktive og kollektive veiledningsprosesser nå?
v/ Gitte Wichmann-Hansen, Ph.d. Seniorforsker, Aarhus Universitet

Kollektiv Akademisk Veiledning – hva skjer på USN?
v/ Petra Røise, Førsteamanuensis

Hvis legendariske lærerinne Anna Sethne var med på denne konferanse, så ville hun si at…
v/Professor Willy Aagre, USN

10.30-11.10 Hvordan kan digital teknologi understøtte kollektive prosesser i veiledning?
v/Petter Mathisen, Dosent Universitetet i Agder og Cato Bjørndal, Dosent Universitetet i Tromsø


11.10-11.25

Kaffe og mingling

11.25-12.10

Perspektiver som pitcher

Giver det mening? - et Ph.d. prosjekt om KAV i høyere utdanning
v/Lis Montes de Oca, stipendiat USN

Hvordan legge om til kollektiv akademisk veiledning – et perspektiv fra master i grunnskolelærerutdanning (samfunnsfag)
v/ Hege Roll-Hansen Førsteamanuensis og Kerstin Bornholdt Førsteamanuensis Ph.d. USN

Et studentperspektiv fra master i karriereveiledning 
v/ Masterstuderende Louise Kongsted Madsen, Charlotte Christensen, Line Beck Lindhardt og Nanna Als

Flere kokker, mindre søl? - Om kollektiv akademisk Ph.d. veiledning
v/ Heidi Gilberg, Tine Dahlskås Krogen, Anette Vaage Slåtto og Anne Holm-Nordhagen, Stipendiater USN

12.15-12.50 Lunsj og mingling


12.55-13.45

Parallelle workshops:

Tema 1 – de første skritt
Hvordan gå fra individuell til kollektiv veiledning: første skritt.
v/ Gitte Wichmann-Hansen, Ph.d. Seniorforsker, Aarhus Universitet

Tema 2 – Kritikken og utopiene
Studentaktiv veiledning: kritikken og utopiene.
v/ Petra Røise, Førsteamanuensis USN

Tema 3 – Historiens vingesus i pedagogikken
Dagens relevans av Anne Sethnes kritiske pedagogikk i relasjon til veiledning i høyere utdanning
v/Professor Willy Aagre, USN

13.45-14.00 Tak for denne gang. 


 

Læs mere