SIG-arrangement i UNIEN: Entreprenøriel undervisning – evaluering og effekter

Entreprenøriel undervisning – evaluering og effekter

med udgangspunkt i mere forskningsbaseret viden fra Kåre Moberg (seniorforsker hos FFE) og Martin Lackéus (forsker på Chalmers samt stifter af flere IT-virksomheder)

Arrangementet er åbent for alle.

Tidspunkt: 26. oktober 2018, kl. 10.15-15.00

Sted: Det Nordatlantiske Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C 

Tilmeldingsfrist: 21. oktober 2018, gerne hurtigst muligt 

Tilmelding: Helle Meibom Færgemann, Link Arrow hmf@tdm.au.dk

På de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark er der efterhånden enighed om at fokusere på den brede tilgang til entreprenørskabsundervisning, hvor der er fokus på entreprenørielt mindset, enterprising behaviour, foretagsomhed, entreprenørskabsdidaktik m.m., med mindre man beskæftiger sig med valgfrie forløb rettet mod den lille gruppe af studerende, der er motiverede for virksomhedsstart. Ligeledes abonnerer langt de fleste undervisere, der beskæftiger sig med den brede tilgang til entreprenørskabsundervisning (entreprenøriel undervisning), på en formålsbeskrivelse, der kredser om værdiskabelse (FFE, Lackéus m.fl.). Derimod er der langt større uenighed og usikkerhed, når det gælder spørgsmål som:

  • Virker det?
  • Hvilke metoder virker?
  • Hvad kræves der af uddannelsesinstitutionen, og hvordan kan man bedømme institutionerne?
  • Hvad kræves der af underviseren, og hvordan vurderer man underviseren?
  • Hvad lærer de studerende, og hvordan kan læringsudbyttet vurderes?

Denne dag berøres alle ovenstående spørgsmål, men hovedfokus vil være på det sidste spørgsmål.

Program

10.15

Velkomst

10.30

Oplæg og spørgsmål v/Kåre Moberg:

Entrepreneurial competences and how to assess them

(The presentation will be in English)

11.30

Oplæg og spørgsmål v/ Martin Lackéus:

Two ways to assess what students learn in enterprise education

(The presentation will be in English)

12.30

Frokost

13.30

Centrale spørgsmål og mulige svar indenfor entreprenørskabsundervisning og assessment - dialog i plenum og grupper (resulterer forhåbentlig i mulige nye temaer for UNIEN-samlinger)

15.00

Tusind tak for i dag!