Systematisk videns- og erfaringsudveksling på tværs af institutioner i DK. Fokus er på undervisning, udvikling og forskning i ph.d.-vejledning

Mødet er kun for SIG'ens medlemmer

Tidspunkt: 19. juni 2018, kl. 10.15-15.00

Sted: Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 10 , Bygning 1323, 8000 Aarhus C, Lokale: ”Riddersalen”, 3. sal

Tilmeldingsfrist: 11. juni 2018

Tilmelding: Skriv til Mirjam Godskesen, Link Arrow mirjam@learning.aau.dk

Dagsorden

Tid

Emne

Form

Forberedelse

10.15

Velkommen og nyheder fra ph.d.-vejlednings-landskabet (Hvad arbejder du med for tiden på vejledningsområdet og er der ressourcer/viden du gerne vil dele?)

Kort orientering, 5 min. pr. person

(Kaffe/te) 

Hvis du har kendskab til nye bøger, artikler, nøglepersoner, websites, workshops, konferencer el. lign. som du mener er af relevans for netværkets deltagere, bedes du medbringe materiale og kort fortælle om det.

11.00

Ph.d.-vejlederrelationen som en hjælperelation.

Hvordan kan Edgar Scheins bog ”Helping” bidrage med noget nyt i forhold til, hvordan man anskuer vejlederfunktionen? Hvordan kan det ’at hjælpe’ bindes sammen med tillid, lytning og det at opbygge selvtilliden hos den, der modtager hjælpen?

  1. Oplæg ved Mirjam (30 min)
  2. Diskussion af oplægget på dets egne præmisser (30 min)

Ingen forberedelse

12.00

Frokost (DUN giver en let frokostanretning)

12.30

Selvstændighed og vejlederstyring

Emnet ligger i direkte forlængelse af det ovenstående om ’at hjælpe’. Fokus er på hvad og hvor meget vejledere styrere, og hvor legitimt og hensigtsmæssigt det opleves af de studerende.   

  1. Oplæg ved Gitte (10 minutter). Oplægget er en kort udgave af seneste præsentation på DUNk18
  2. Spørgsmål (5 minutter)

 

Ingen forberedelse

12.45

Vejledning i krydsfeltet mellem at styre, at hjælpe og at fremme studerendes selvstændighed.

Samlet diskussion af de perspektiver, der har været præsenteret

Diskussion af Scheins perspektiv i forhold til de måder vi italesætter ph.d.-vejlednings-relationen på vores kurser og øvrige sammenhænge (30 min)

Ingen forberedelse

13.30

Kaffe/te og frugt

13.40

Hvordan underviser vi på vores vejledningskurser i emnet Skrivning, dvs. hvordan underviser vi vejledere i at lære at vejlede i skrivning?

Erfaringsdeling og sparring

Indledes med et kort oplæg v/Mirjam – hvis der ikke er input fra de øvrige deltagere

Hvis du har erfaring med at adressere emnet på dine kurser, bedes du forberede et kort oplæg (7 min.) om, hvordan du har grebet emnet an på dine kurser mht. mål, indhold, form, øvelser mm. Vær gerne så konkret som mulig, og åben om fordele og ulemper.

14.45

Eventuelt

 

 

15.00

Mødet slutter