Konference: Mentorforløb som brobygning

Tidspunkt: 30. januar 2018, kl. 10.30-16.00

Sted: Stakladen - Ricard Mortensen-stuen, Frederik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C

Deltagergebyr: Gratis (max 80 deltagere)

Tilmeldingsfrist: 23. januar 2018

Tilmelding: Her

Konferencen kigger nærmere på, hvordan mentorordninger kan bruges som brobygning i forskellige overgangssituationer, f.eks. overgangen fra gymnasieelev til studerende eller fra ny studerende til en studerende, som føler sig hjemme på studiet. Vi inviterer til at diskutere erfaringer, fordele, udfordringer og fremtidens muligheder med afsæt i oplæg og deltagerinddragende workshops.

  • Hvad er en god mentorordning og hvordan kan den bruges som brobygning?
  • Hvilke muligheder og udbytte findes i en mentorordning?
  • Hvilke kompetencer skal en mentor besidde?
  • Hvordan understøttes unges karrierelæring?

Konferencen tager afsæt i mentorprojektet SubUniversity og henvender sig til alle med interesse for mentorordninger. 

Arrangør: Projekt SubUniversity

Workshop 1: ”Mentorordninger – vælg den rigtige model”. Workshoppen tager afsæt i set-up og erfaringer fra mentorordningen på Institut for Datalogi, AU. Vi vil arbejde med behov, forventningsafstemning, indhold og format på nye og eksisterende mentorordninger.

Workshop 2: ”Bring dine mentorkompetencer i spil”. Denne workshop faciliteres af en erfaren vejleder, der udfordrer mentorer på deres kompetencer. Deltagerne inddrages som reflekterende team og vil med vejleder og mentorer blive skarpere på de kompetencer en mentor bør kunne bringe i spil.

Workshop 3: ”Karrierelæring i egen praksis”. Workshopdeltagerne vil her, i grupper, drøfte perspektiver på karrierelæring, hvordan deltagerne kan udvikle egen praksis og understøtte unges karrierelæring.

Læs mere