Ph.d. forsvar: Understanding University Teaching in Disciplinary Contexts - Insights and Reflections

Tidspunkt: 19. maj 2017, kl. 13.00-15.00

Sted:  Aarhus Universitet, Auditorium E2, bygning 2624, Fuglesangs Allé 4, 8200 Aarhus V

Anna Bager-Elsborg fra Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen "Understanding university teaching in disciplinary contexts: A qualitative case study among lecturers in two departments".

Projektet handler om sammenhængen mellem fagdisciplin, kontekst og undervisning undersøgt i en dansk universitetssammenhæng. Afhandlingens resultater indikerer, at underviseres forståelser af undervisning er dybt indlejret i den disciplinære praksis, de er en del af. Endvidere viser resultaterne, at undervisernes vilje til eller modstand mod at forandre undervisning også er indlejret i deres disciplinforståelse. Konsekvenserne af disse fund for pædagogisk udviklingsarbejde diskuteres.

Link Arrow Opslag