Bestyrelsen

 

Lars Ulriksen

Lars Ulriksen
Københavns Universitet
Formand
Kontaktperson ICED

Kontakt 
Mail  ulriksen@ind.ku.dk
Telefon  3532 0338

Mette Krogh Christensen

Mette Krogh Christensen 
Aarhus Universitet
Næstformand
Tovholder DUN Konferencen 2017

Kontakt
Mail  
mkc@cesu.au.dk 
Telefon  8620 5222 

Jens Tofteskov 

Jens Tofteskov
Copenhagen Business School
Kontakt til pressen

Kontakt
Mail  jt.tl@cbs.dk 
Telefon  3815 2711

Rie Troelsen

Rie Troelsen
Syddansk Universitet
Kasserer
DUNs medlemsliste

Kontakt 
Mail  riet@sdu.dk
Telefon  6550 9610

Christina Juul Jensen

Christina Juul Jensen 
Københavns Universitet
SIGs - Special Interest Groups
Social media
Kommunikation til medlemmerne
Nyhedsbrev
dun-net.dk

Kontakt
Mail  cjj@samf.ku.dk
Telefon  3532 4538 

Eva Bendix Petersen

Eva Bendix Petersen
Roskilde Universitet
Kontaktperson centerlederne
Social media

Kontakt
Mail  evabp@ruc.d
Telefon  4674 2536

Lone Krogh Kjær-Rasmussen 
Aalborg Universitet
Forskningspædagogik

Kontakt
Mail  
lkr@learning.aau.dk
Telefon  9940 8007

Maj Dørup

Maj Dørup
Danmarks Tekniske Universitet
Suppleant

Kontakt
Mail majdorup@gmail.com
Telefon 61 68 10 58