Bestyrelsen

 

Bestyrelse

   
Lars Ulriksen

Lars Ulriksen
Københavns Universitet
Formand
Kommunikation medlemmerne
Kontaktperson ICED

Kontakt 
Mail  ulriksen@ind.ku.dk
Telefon  3532 0338

Mette Krogh Christensen

Mette Krogh Christensen 
Aarhus Universitet
Næstformand
Tovholder DUN Konferencen 2018

Kontakt
Mail  
mkc@cesu.au.dk 
Telefon  8620 5222 

Jens Tofteskov 

Jens Tofteskov
Copenhagen Business School
Kontakt til pressen

Kontakt
Mail  jt.tl@cbs.dk 
Telefon  3815 2711

Christina Juul Jensen

Christina Juul Jensen 
Københavns Universitet
SIGs - Special Interest Groups
Social media
DUN-net.dk

Kontakt
Mail  cjj@samf.ku.dk
Telefon  3532 4538 

Eva Bendix Petersen

Eva Bendix Petersen
Roskilde Universitet
Kontaktperson centerlederne
Social media

Kontakt
Mail  evabp@ruc.d
Telefon  4674 2536

Anna Bager Elsborg

Anna Bager-Elsborg
Aarhus Universitet
Nyhedsbrev

Kontakt
Mail  
abager@au.dk
Telefon  8716 4732

Lotte Dyhrberg Oneill

Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
Medredaktør for DUT

Kontakt
Mail  ldo@sdu.dk
Telefon  6550 3338

Nadia Dyrberg Egemose

Nadia Dyrberg Egemose
Syddansk Universitet
Kasserer

Kontakt
Mail
  nrdk@sdu.dk
Telefon  6550 2931

 Suppleanter

   
Lone Krogh Kjær-Rasmussen Lone Krogh Kjær-Rasmussen 
Aalborg Universitet
Forskningsregistrering
Kontakt
Mail  
lkr@learning.aau.dk
Telefon  9940 8007
Ulla Bergen Ulla Bergen
Copenhagen Business School
Kontakt
Mail  
ub.tl@cbs.dk
Telefon  3815 2782