Konsulenter

See also this site in Link Arrow English

Find den rigtige underviser, konsulent eller ekspert inden for universitetspædagogik i Danmark

Dette er en liste over danske universitetspædagoger med fokuspunkter. Listens formål er kontakt udadtil og indbyrdes. Listen samles af DUN og er sidst opdateret d. 8. marts 2016. Ressourcepersoner, der ønsker at komme på listen, bedes kontakte sekretariatet:
Link Arrow dun@dun-net.dk 

Sådan søger du

  1. Indtast søgeord: Emne, fornavn, efternavn, stilling, arbejdssted etc.
  2. Tryk IKKE enter!
  3. Kig til højre i søgefelt - her ser du hvor mange, der matcher din søgning. Du kan herefter finde dem under søgefeltet.
Antal : 66

Anne Jensen
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
60 11 31 45
anne.jensen@ifpr.sdu.dk
http://www.sdu.dk/cup
http://www.sdu.dk/ifpr
Keywords
Sprogdidaktik
Uddannelsesudvikling
Kompetenceudvikling
Kvalitetsudvikling
Work functions
Leder af Center for Universitetspædagogik, SDU
Institutleder for Inst. for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU
Anne Mette Mørcke
Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
86 20 52 21
amm@medu.au.dk
http://www.medu.au.dk
Keywords
Studie- og undervisningsplanlægning
Work functions
Studieleder medicin, AU
Lektor i sundhedsvidenskabelig fagdidaktik, MEDU
Christina Juul Jensen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
35 32 45 38
cjj@samf.ku.dk
www.samf.ku.dk/pcs
Keywords
Kurser i undervisningspædagogik
Kurser i vejledningspædagogik
Individuel supervision af samfundsfaglige undervisere
Underviser på adjunktpædagogikum
Lokalforankret undervisningsudvikling
Aktiverende undervisningsmetoder
Specialeprocessen og specialeskrivning
Akademisk studieteknik
Procesvejledning for bachelor- og specialestuderende
Work functions
Konsulent
Underviser
Bente Mosgaard Jørgensen
Center for Undervisning og Læring, AU, Business and Social Sciences
87 16 53 29
bmj@asb.dk
http://cul.au.dk/
Keywords
Undervisning i Læringsstile
Cooperative learning
Diskussionsbaseret undervisning
Pædagogisk kursus for deltidsansatte universitetsundervisere
Work functions
VIP
Berit Lassesen
Center for Uddannelse og Læring, AU, Business and Social Sciences
89 42 64 65
belas@clu.au.dk
http://www.clu.au.dk
Keywords
Forskning & Undervisning i studerendes læring og læreprocesser Forskning & Undervisning i undervisningsmetoder
Forskningsmetode
Work functions
VIP
Bettina Dahl Søndergaard
Aalborg Universitet, UNESCO Chair in Problem Based Learning in Engineering Education, Institut for Planlægning
87 15 54 12
bdahls@plan.aau.dk
http://www.ucpbl.net/
Keywords
Matematikdidaktik/ matematikundervisning (1.-17. trin)
Karakterskala
Undervisningsportfolio
Forelæsning
Kognitiv læringsteori
Talentundervisning
Uformelle læringsmiljøer
PBL (problembaseret læring)
Ingeniørdidaktik
Eksamen og evaluering
Work functions
Lektor: Deltager i undervisning på adjunktpædagogikum og ph.d.-kurser rettet mod undervisning som instruktor på naturvidenskab
Forskning
Tidligere medlem af DUT-redaktionen
Birgitta Wallstedt
Enheden for Uddannelsesudvikling, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
60 11 30 56
bwallstedt@health.sdu.dk
Keywords
Optagelsesprocedurer i kvote 2
Prøveformer og eksamensstrategier
Tutorordninger og andre strategier mod frafald
Student-centred Learning
Uddannelsesudvikling og curriculum design
Problembased Learning (PBL)
Work functions
Uddannelsesudvikling
Konsulentarbejde
Undervisning
Forskning
Birgitte Lund Christiansen
Danmarks Tekniske Universitet
45 25 37 50 / 22 64 10 60
blc@llab.dtu.dk
http://www.llab.dtu.dk
Keywords
Universitetspædagogik
Efter- og videreuddannelse
Evaluering
E-læring
Work functions
Leder af LearningLab DTU (DTUs universitetspædagogiske enhed)
Udvikling af / undervisning på pædagogiske kurser for undervisere
Tilrettelæggelse og facilitering af seminarer og workshops
Rådgivning om organisatoriske processer til udvikling af undervisning, uddannelse og pædagogiske kompetencer
Camilla Østerberg Rump
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
35 32 04 73
cr@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/270254
Keywords
Tilgange til undervisning og undervisningsportfolio
Bedømmelse og eksamen
Uddannelsesplanlægning og studieledelse
Forskningsbaseret undervisning
Ph.d.-vejledning
Work functions
Deltagelse i udviklingsprojekter; undervisning på universitetspædagogikum, kursus i ph.d.-vejledning og kursus i ledelse og uddannelsesplanlægning for uddannelsesansvarlige (studieledere m.fl.) samt forskning i udvikling af undervisningskompetence
Carl Winsløw
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
35 32 04 33
winslow@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/winslow
Keywords
Matematik
Didaktik
Naturvidenskab
Work functions
Professor i matematikkens didaktik
Forskning og undervisning i matematik og matematikdidaktik
Generelle spørgsmål vedr. universitetsuddannelser (fx samspillet mellem undervisning og forskning).
Doris Østergaard
Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital, RegionHovedstaden
38 68 35 82
dooe@heh.regionh.dk
http://www.regionh.dk/dims
Keywords
Simulation
Uddannelse
Patientsikkerhed
Work functions
Institutleder
Forskning i uddannelse
Simulation
Patientsikkerhed og menneskelige faktorer
Dorte Sidelmann Rossen
Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet
87 16 25 68
dsr@clu.au.dk
http://www.cul.au.dk
Keywords
E-læring
Blended learning
Teknologistøttet undervisning
Udvikling af online kurser
(Re)design af undervisning med digitale medier
Work functions
E-læringskoordinator
Udvikling og afholdelse af kurser i e-læring for undervisere (bl.a. i adjunktpædagogikum)
Rådgivning om design af undervisning med e-læring
Dorte Ågård
Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
27 63 81 84
dorte.aagaard@hum.au.dk
Keywords
Gymnasiepædagogik
Relationskompetence
Klasseledelse
Studiekompetence
Overgangsproblemer mellem gymnasiet og universitetet
Work functions
Ph.d. studerende
Projektkoordinator med ansvar for efteruddannelse af gymnasielærere og brobygningsaktiviteter mellem gymnasiet og universitetet.
Gerd Christensen
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

gerd@hum.ku.dk
Keywords
Gruppearbejde
Projektpædagogik
Poststrukturalisme
Pædagogisk psykologi
Work functions
Lektor i pædagogik
Gitte Preisler
IT Learning Center, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
35 33 23 69
gip@life.ku.dk
http://www.itlc.life.ku.dk
Keywords
E-læring - udvikling af rene online kurser samt blended learning
Udvikling og afholdelse af online kurser i online undervisning for underviserne
Udvikling og afholdelse af kurser i effektiv udnyttelse af e-læringsteknologier
Tilrettelæggelse og afholdelse af workshops
Support af e-læringsplatform for undervisere og studerende
Eksamensformer
Videoproduktioner til undervisning
Udvikling af interaktive elektroniske læringsressourcer
Work functions
Implementering af e-læring
Strategier og handlingsplaner
Ledelse
Gitte Wichmann-Hansen

87 16 35 03
cfugwh@hum.au.dk
Keywords
Vejledning på universitetet
Forskningsvejledning
Talentudvikling
Work functions
Lektor, ph.d.
Vejledning
Forsker og underviser i vejledning og særligt i ph.d. vejledning
Pædagogisk kompetenceudvikling af ph.d. vejledere
Kurser, seminarer, workshops og projektforløb, der dækker alle emner relateret til ph.d. vejledning, og som målrettes vejledere fra alle fakulteter
Hanne Leth Andersen
RUC
46 74 30 39
ha@ruc.dk
http://www.ruc.dk
Keywords
Sprogdidaktik og undervisning på fremmedsprog
Det internationale universitet
Kommunikation og kultur
Vejledning
Kollegial supervision
Eksamensformer
Evaluering
Mundtlighed og skriftlighed
Opgavegenrer
Uddannelse i længdeperspektiv
Gymnasieskolen
Work functions
Uddannelsespolitik
Strategi og ledelse
Ansvar for uddannelser og kvalitet i undervisning på RUC
Hanne Nexø Jensen
Institut for Statskundskab, KU
35 32 34 15
hnj@ifs.ku.dk
http://polsci.ku.dk/
Keywords
Pædagogisk udviklingsarbejde
Vejledning af BA-projekter, specialer og ph.d.forløb
Kollektive vejledningsforløb i forbindelse med opgaveskrivning (BA-projekter/ specialer)
Forskningsprojekt om specialevejledning (’Det lukkede rum’)
Forløb om specialestuderendes vejledningsbehov
Work functions
Tilrettelægger og gennemfører pædagogiske forløb pt. for uprøvede specialevejledere
Fagansvarlig for BA-projektundervisning og specialer
Lektor i offentlig forvaltning
Hanne Tange
Aarhus University
89 48 65 89
hta@asb.dk
Keywords
Internationalisering
Interkulturel kommunikation
Pædagogik og viden i multikulturelle læringsrum
Engelsk på danske universiteter
Work functions
Underviser og forsker inden for områderne interkulturel kommunikation og internationalisering.
Helle Hvass
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU)
87 15 16 87
hehv@tdm.au.dk
http://studerende.au.dk/arts/skriv
Keywords
Akademisk skrivning
Mundtlig akademisk fremstilling
Retorik
Topik og argumentation
Skriveproces og skrivedage
Skrivepædagogik
Feedback
Vejledning
Undervisningsudvikling
Eksamensangst
Work functions
Udviklingskonsulent
Underviser
Vejleder
Henriette Tolstrup Holmegaard
Institut for Naturfagenes Didaktik
35 32 03 86
hh@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Unges valg af længere videregående uddannelser
Fravalg af teknik og naturvidenskab
Nye studerendes identitetsarbejde når forventninger og erfaringer ikke stemmer overens
Frafald
Work functions
Adjunkt
Ina Schmidt
Aarhus Universitet
87 16 27 09
insc@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(7cab52c4-b880-4696-9fc2-bf96f0f611ca).html
Keywords
Dysleksi
Dysleksi og frafald
Studiekompetencer
Work functions
Lektiolog
Oplægsholdet
Læse- og skrivevejleder
Jens E. Wilhjelm
BME, DTU Elektro, Danmarks Tekniske Universitet
45 25 38 86
jw@elektro.dtu.dk
http://www.dtu.dk/Service/Telefonbog/Person?id=2599&tab=1
Keywords
Universitetspædagogik
Medicinsk billeddannelse
Curriculumudvikling
Kursusudvikling
Work functions
Docent i medicoteknik
Kandidatstudieleder i Medicin og Teknologi
Leder af medicoteknik ved DTU Elektro
Undervisningsudvikling inden for medicoteknik, medicinsk billeddannelse og aktiverende undervisningsmetoder
Jens Jørgen Hansen
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
30295340
jjh@sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/hansen
Keywords
IT
Didaktik
Digitalisering
Læremidler
Læring
Literacy
Webkommunikation
Work functions
Lektor i videnskommunikation
Jens Tofteskov
CBS
38 15 27 11
jt.edu@cbs.dk
Keywords
Eksamination
Bedømmelse
Vejledning
Udvikling af universitetsundervisere
Work functions
Leder af Academic Development og APP (CBS’ universitetspædagogiske netværk og CBS’ adjunktuddannelse)
Karen M. Lauridsen
Center for Undervisning og Læring - Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
87 16 51 05 / 40 25 66 79
kml@asb.dk
http://pure.au.dk/portal-asb/da/persons/karen-m-lauridsen(caed04ff-ffe9-472d-9420-db88142f144b).html
Keywords
Teaching in English in the Multicultural Classroom
Active Learning
Vejledning
Læringsstile (Building Excellence)
Sprogpolitik på universiteterne
Work functions
Lektor i den pædagogiske forsknings- og udviklingsenhed på AU, Business and Social Sciences
Ansvarlig for kurser, primært i ovenstående emner
Kim Jesper Herrmann
Center for Undervisning og Læring

kh@clu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/kim-jesper-herrmann(28d97b9714-f4fe-4ad9-b0de-d99c6a1fd6dc)29.html
Keywords
Cooperative learning
Eksperimentelle studier
Student approach to learn
Work functions
Ph.d.-studerende
Lars Ulriksen
Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik
35 32 03 38
ulriksen@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Studerendes forventninger og deres oplevelser og erfaringer med læring og undervisning
Studerendes valg af uddannelse
Erfaringer ved mødet med universitetsstudier (førsteårserfaringer)
Uddannelser inden for teknik- og naturvidenskab
Kompetenceudvikling for universitetslærere
Work functions
Forskning i universitetspædagogik
Underviser på adjunktpædagogikum og i andre kompetenceudviklingssammenhænge
Laura Louise Sarauw
Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
28 95 92 67
lls@edu.au.dk
http://edu.au.dk/
Keywords
Uddannelsespolitik
Uddannelsesforvaltning
Studiefremdrift og studiefremdriftsreform
Danmark i Bolognaprocessen
Studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering
Kompetencer som styringsredskab
Uddannelseskvalitet
Arbejdsmarkedsorientering og arbejdsmarkedsrelevans
Studerendes tid og prioriteter
Work functions
Postdoc, forhenværende leder af Det Humanistiske Fakultets universitetspædagogikum, KU
Lene Møller Madsen
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
35 32 04 59
lmmadsen@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Læring indenfor det naturfagsdidaktiske område
Universitets- og gymnasieundervisning i geofagene, herunder især feltarbejde, laboratoriearbejde samt GIS
Rekruttering til og fastholdelse på de naturvidenskabelige uddannelser
Kapacitetsopbygning i udviklingslandene
Work functions
Lektor i naturfagsdidaktik
Underviser på grundkursus for naturfagsdidaktik (DidG)
Videregående kursus i naturfagsdidaktik (DidNatV)
Introduktion til universitetspædagogik (IUP)
Pædagogisk adjunktvejleder.
Lene Tortzen Bager
Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
87 16 34 91
ltbager@tdm.au.dk
http://tdm.au.dk/
Keywords
Universitetspædagogik og didaktik
Innovation- og entreprenørskabs-didaktik
Kollegial supervision
Anerkendende samtale
Observation og refleksion af praksis som udgangspunkt for udvikling af praksis
Faglige udviklingsprocesser i samarbejde med undervisere/forskere
Motivation i læring
Udvikling af udviklingsformater
Pædagogisk ledelse
Gymnasieskolen
Pædagogisk ledelse i gymnasieskolen
Uddannelse i længde perspektiv
Eksterne samarbejder
Vidensamarbejde
Work functions
Lektor i universitetspædagogik og didaktik
Lotte Rienecker

38 71 48 24
lrienecker@gmail.com
Keywords
Akademisk skrivning og formidling
Vejledning
Feedback på skriftligt arbejde
Specialeskrivning
Ph.d.-bedømmelser
Artikelskrivning
Problemformulering
Aktiviteter i universitetsundervisning
Undervisningsudvikling
Work functions
Projektleder på studiemiljøprojekt Undervisermetro
Mads R. Dahl
Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
61 27 89 42
md@medu.au.dk
http://www.medu.au.dk
http://www.hi.au.dk
Keywords
IT
Digital sundhed
Uddannelses informatik
E-læring
Digital evaluering
Work functions
Undervisning
Forskning
Udvikling
Samarbejde
Projektleder
Mads Stenhøj Andresen
Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, AU

msa@clu.au.dk
http://cul.au.dk
Keywords
E-læring
Podcasts
Video
Lyd
Screencast
Work functions
E-læring / Go Online
Mette Buje Grundsøe
Aalborg Universitetsbibliotek
99409340
mbg@aub.aau.dk
http://vbn.aau.dk/da/persons/mette-buje-grundsoee(4c868246-80a4-4323-8b61-85a0b09449ef).html
Keywords
Informationskompetence
Information literacy skills
Litteratursøgning og søgestrategier
Systematisk emnesøgning
Informationskompetence i problembaseret læring
Problembaseret projektarbejde
Søge-lære processer
Læring
Integration mellem bibliotek og uddannelse
Work functions
Undervisning og vejledning i systematisk informationssøgning og søge-lære processer
Studentersupport
Forskersupport
Fagreferent i Medicin og Sundhedsvidenskab
Udvikling og koordinering af biblioteks undervisningstilbud på de Sundhedsfaglige uddannelser på Aalborg Universitet
Mette Krogh Christensen
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet
31343093
mkc@cesu.au.dk
Keywords
Underviser- og undervisningsudvilking
Vejledning; Talentudvikling og talentudviklingsmiljøer
Kulturelle aspekter af undervisning
Situeret læring, Team-Based Learning
Faculty development; Supervision
Talent development environments
Cultural aspects of teaching; Situated Learning
Team-Based Learning.
Work functions
The role of the teacher in the adult learner’s trajectories and transitions on educational pathways has been my core interest since I did my PhD about faculty development in physical education (1991) at Copenhagen University, Denmark. My research and expertise revolve around psychological, educational, and cultural aspects of teaching, career transitions, paradigmatic trajectories, and situated learning in the fields of health sciences education and their professions. I am especially fond of qualitative methods, including in-depth interviews, expert interviews, biographical narratives and focus group interviews, and I consider myself a conscious competent craftsman in these methodological disciplines.
I have published 30 international peer-reviewed papers, supervised 8 PhD students and more than 20 master students, and participated in 5 international PhD assessment committees. In addition to research, I am a highly experienced educator with expertise in the areas of educational theory, supervision, psychological and social aspects of talent development, and qualitative methods.
Mirjam Godskesen
Aalborg Universitet København
61667239
mirjam@learning.aau.dk
Keywords
PhD supervision
PhD coaching
Work functions
Teaching PhD supervisor courses
Coaching PhD students
Mogens Olesen
Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
35328357
olesen@hum.ku.dk
http://inss.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/296683
Keywords
E-læring
Videndeling
iPads
Online og blended learning
Differentieret læring
Mediemiljø og læring
E-læringsstrategi
Digital dannelse
Lærer- og elevroller
Motivation
E-læring i danskfaget
E-læringens økologi.
Work functions
Adjunkt
Morten Kallestrup
Syddansk Universitet
29919967
kallestrup@sam.sdu.dk
Keywords
Negotiation simulations
Decision-making simulations
Work functions
Associate professor
Nina Rathlev Andersen
Danmarks Tekniske Universitet
26829941 / 45256957
ninan@llab.dtu.dk
http://www.llab.dtu.dk
http://www.elearning.dtu.dk
Keywords
E-læring
Blended learning
(Re)design af undervisning med digitale medier
Work functions
Implementering af e-læring
Tilrettelæggelse og facilitering af workshops
Rådgivning om udvikling af undervisning læringsteknologier
Ole Lauridsen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
87 16 48 59
ol@asb.dk
http://www.asb.dk/lslab
Keywords
Læring
Læringsstile
Aktiv læring
Work functions
Lektor mag.art.
Souschef
Pernille Andersson
Danmarks Tekniske Universitet
45 25 73 46
pea@llab.dtu.dk
http://www.learninglab.dtu.dk
Keywords
Universitets pædagogik
Udvikling af pædagogik og læring
Udviklingsprocesser i pædagogiske virksomheder og miljøer
Coaching af undervisere
Undervisningsportfolio
Work functions
Koordinator for universitetspædagogikum og introduktionsprogrammet for nye undervisere på DTU
Pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere
Udvikling af og undervisning på pædagogiske kurser for undervisere
Rådgivning om og facilitering af udviklingsprocesser og -projekter
Tilrettelæggelse og facilitering af workshops og seminar
Coaching af undervisere
Peter Munkebo Hussmann
Danmarks Tekniske Universitet
45 25 72 88 / 40 71 00 60
pmh@llab.dtu.dk
www.llab.dtu.dk
Keywords
Evaluering
Metodeudvikling
Kvalitetsudvikling
Work functions
Metodeudvikling og rådgivning vedr. evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser og undervisning
Planlægning og gennemførelse af interne evalueringer af uddannelser og undervisning
Planlægning og gennemførelse af ad hoc evalueringsopgaver
Projektleder for Grøn Dyst, DTUs studenterkonference om bæredygtighed, klimateknologi og miljø
Peter Musaeus
Center for Medicinsk Uddannelse
86 20 52 28/privat 60 84 19 71
peter@medu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/peter-musaeus(3fdac7f7-8bb3-4bb8-94ae-ddf95cf31744)/persons/peter-musaeus(3fdac7f7-8bb3-4bb8-94ae-ddf95cf31744).html
Keywords
Læringsteori omsat i undervisningspraksis
Begrebsudvikling
Arbejdspladslæring
Team kommunikation
Work functions
Lektor, PhD og autoriseret psykolog
Arbejder med: Faculty development (adjunkter, phd, kliniske lektorer, post docs, læger) med fokus på undervisning/didaktik, kommunikationsundervisning (medicinstuderende og sygehuse).
Peter Schneider-Kamp
Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi
65502327
petersk@imada.sdu.dk
http://imada.sdu.dk/~petersk/
Keywords
Digitale eksamener
ICT til undervisning
Aktiverende Undervisning
Work functions
Forskning i datalogi og anvendelse af ICT
Forskningsleder for datalogi
Underviser i datalogi
ICT Konsulent
Oplægsholder
Peter Stray Jørgensen

61 66 38 62
Stray314@gmail.com
Keywords
Akademisk skrivning
Akademisk sprog
Mundtlig fremstilling
Ph.d.-kurser
Vejledning
Uddannelsesudvikling, akademisk formidling, akademiske læsestrategier.
Work functions
Rasmus Tolstrup Blok
Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet
87 16 25 69 / 21 37 96 05
blok@clu.au.dk
http://www.cul.au.dk
Keywords
Educational IT
E-læring
Blended learning
IT-støttet læring
Digitale prøveformer
Digitalisering af eksamensafvikling
Virtuel undervisning
Kompetenceudvikling
(Re)design af undervisning
Universitetspædagogik
Adjunktpædagogikum
Undervisningspolitik
E-læringsstrategi
Work functions
Specialkonsulent i e-læring
Leder af Digital Eksamens-projekt
Underviser i kurser om e-læring, virtuel undervisning og universitetspædagogik for medarbejdere på alle karrieretrin
Konsultation/sparring på udvikling af undervisning
Forskning og udvikling i e-læring og blended learning
Redaktionsmedlem af tidsskrift for Læring og Medier (LOM)
Medlem af COIMBRA Task Force for e-learning
Medlem i Task Force for E-læring og jura (UBVA/MA)
Rie Troelsen
Center for Universitetspædagogik, Syddansk Universitet
65 50 36 62
riet@ifpr.sdu.dk
http://www.sdu.dk/ansat/riet
Keywords
Interdisciplinaritet
Aktiverende undervisning
Eksamensformer
Underviseridentitet
Naturfagsdidaktik
Pædagogisk vejledning
Frafald
Work functions
Forskning
Uddannelses- og undervisningsudvikling
Konsulent
Oplægsholder
Rikke von Müllen
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet
35 32 45 34
rvm@samf.ku.dk
http://www.samf.ku.dk/pcs
Keywords
Samfundsvidenskabelig didaktik
Adjunktpædagogikum
Aktiverende undervisning
Forskningsbaseret uddannelse
Work functions
Udvikling af samfundsvidenskabelig didaktik
Udvikling af forskningsbaseret didaktik
Koordinator for- og underviser på adjunktpædagogikum samf.
Udvikling af aktiverende undervisningsformer i økonomi
Udvikling af studiekompetencefremmende 1.årsundervisning
Individuel supervision af samfundsfaglige undervisere
Kurser i undervisningspædagogik, vejledningspædagogik, forskningsbaseret undervisning, ph.d.-vejledning mm.
Sebastian Horst
Københavns Universitet
35 32 03 40
shorst@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Udvikling af undervisning og uddannelser
Evaluering
Naturfagsdidaktik
Universitetspolitik
Byggeri og indretning af undervisningsfaciliteter
Fysiske rammer og it-værktøjer
Formidling af naturvidenskab
Projektledelse
Work functions
Projektmanager og specialkonsulent på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Arbejder med udvikling og evaluering af undervisning og uddannelser, byggeri og indretning af undervisningsfaciliteter og leder en række udviklingsprojekter på naturvidenskab
Arrangerer seminarer og konferencer
Varetager overordnet projektstyring af instituttets projektportefølje
Redaktør af tidsskriftet MONA
Signe Skov
Roskilde Universitet
46 74 33 18
sskov@ruc.dk
Keywords
Akademisk skrivning
Vejledning
Feedback
Evaluering
Eksamensformer
Alignment og progression
Læringsmål og kompetencebeskrivelser
Uddannelseskvalitet
Work functions
Rådgivning
Undervisning
Formidling
Dokumentation
Udvikling
Simon Heilesen
PAES, Roskilde Universitet

simonhei@ruc.dk
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/persons/simon-heilesen%2846d34569-a33e-4c8f-9481-28b9612c74ff%29.html
Keywords
Netbaseret læring
Læringsrum
Akademisk IT
E-læring
Work functions
Lektor
Sofie Kobayashi
Institut for Naturfagenes Didaktik
35 32 03 46
skobayashi@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/
Keywords
Ph.d.-vejledning
Forskeruddannelse
Kompetenceudvikling
Karriereudvikling
Vejlederkurser
Coaching
Introduktionskurser for ph.d.-studerende
Vejleder-ph.d. samarbejde
Læring
Læringsmiljø
Work functions
Ph.d.-studerende og underviser
Stacey M. Cozart
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
60704698
smc@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/smc@hum.au.dk
Keywords
Internationalisering
English-medium instruction
Undervisningsudvikling
Akademisk skrivning
Mundtlig formidling på engelsk
Work functions
Chefkonsulent med speciale i internationalisering af undervisning og læring
Stine Heger
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU)
87 15 16 82
stihe@tdm.au.dk
http://studerende.au.dk/arts/skriv
Keywords
Akademisk skrivning
Undervisningsudvikling
Retorik
Argumentation
Skriveproces og skrivedage
Skrivepædagogik
Feedback
Vejledning
Specialeproces
Work functions
Udviklingskonsulent
Underviser
Vejleder
Sussi Louise Zimmermann
Roskilde Universitet
46 74 29 97
Sussi@ruc.dk
http://www.ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/unipaed/om-unipaed/personale/
Keywords
Undervisningsportfolio
Supervision
Vejledning
International orientering
Policy og strategi
Work functions
Kursusholder
International repræsentant
Vejleder
Supervision og motivation
Undervisningsudvikling og kvalitet
Søren Dupont
Roskilde Universitet
46 74 28 53
dupont@ruc.dk
Keywords
Projektpædagogik
Uddannelsesudvikling
Work functions
Leder af UniPæd på RUC
Søren S. E. Bengtsen
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, ARTS, AU
28 57 91 90
ssbe@dpu.dk
http://pure.au.dk/portal/en/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-b324-4949-9e60-e94234e636ff).html
Keywords
Vejledning
Pædagogisk Filosofi
Kvalitativ Metode
Fænomenologi
Work functions
Ph.d.-studerende
Therese Hauge
Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
46 74 32 34
thehau@ruc.dk
Keywords
Internationalisering
Undervisning på engelsk
Kompetenceudvikling for universitetsansatte
Work functions
Studielektor
Ud- og afvikler arbejdspladsrelevante medarbejderkurser i engelsk, sprogevaluering, projektarbejde (pt. kompetenceudvikling og certificering af engelsk i undervisningen)
Konsulent i forb. m. projektarbejde (fx engelsk og IKT)
Thomas Gulløv Longhi
SDU – Odense
65 50 35 31
tgu@sam.sdu.dk
http://www.suenet.dk
Keywords
IKT og pædagogik
E-læring
Work functions
Medlem af Samfundsvidenskabs Universitetspædagogiske Enhed på SDU
Medlem af Strategiudvalg for e-læring på SDU
Thomas Harboe
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
35 32 35 89 /60 11 22 89
tha@samf.ku.dk
http://www.samf.ku.dk/pcs
Keywords
Studieledelse
Adjunktpædagogikum
Samfundsvidenskabelig metode
Studieteknik for studerende
Work functions
Centerleder
Tina Bering Keiding
Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
87 16 36 02
tbk@dpu.dk
http://pure.au.dk/portal/en/persons/tina-bering-keiding(c4a894a0-be6c-4583-8ef8-1c0f3ced5dea).html
Keywords
Projektorganiseret undervisning
Indholdsudvælgelse
Work functions
Lektor
Forskning og undervisning
Pædagogisk efteruddannelse
Tina E. Bahrenscheer
LearningLab DTU, Danmarks Tekniske Universitet

tien@llab.dtu.dk
www.dtu.dk
Keywords
Internationalisation of the Curriculum
Kurser i undervisningspædagogik
Kurser i vejledningspædagogik
Individuel supervision af undervisere
Underviser på universitetspædagogikum
Lokalforankret undervisningsudvikling
Aktiverende undervisningsmetoder
Læring og didaktik
Work functions
Konsulent
Underviser
Coach
Tine Wirenfeldt Jensen
Center for Universitetspædagogik, Syddansk Universitet
28 93 92 13
tine@metodo.dk
Keywords
Ph.d.-projekt om det danske universitetsspeciale
Akademisk skrivning
Skriftlighed i uddannelserne
Peer feedback
Sammenhængen mellem informationssøgning og skrivning af selvstændige opgaver
Specialevejledning
Supervision af undervisere
Retorik
Work functions
Ekstern vejleder
Konsulent
Torben K. Jensen
Center for Undervisning og Læring (CUL), School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
87 16 53 51 / 21 62 34 71
tkj@clu.au.dk
http://cul.au.dk/
Keywords
Kvalitet i undervisning -13 indikatorer på kvalitet i universitetsundervisning
Planlægning af undervisningsforløb - alignment af undervisningskomponenter
Dybdelæring, læringsmål og taxonomier
Undervisningsformer ved universitetet
Motivation og læringsstrategier blandt studerende
Forelæsningen – at sende klart og koble klogt
Holdundervisningens mange former - aktivering af studerende
Vejledning: - speciale- ph.d.- og kollegavejledning
Feedback
Eksamensformer og vurderingskriterier
Evaluering af undervisning
Undervisningsportfolier som kvalitetssikringsinstrument
Relationen mellem forskning og undervisning – forskningsbaseret undervisning
Udvikling af den undervisende organisation - incitamentsstrukturer og organisationskultur
Studielederens politiske univers
Studiemiljø
Work functions
Centerleder
Underviser på kurser i universitetspædagogik for medarbejdere på alle karrieretrin
Konsulent på udvikling af undervisningsforløb, kvalitetssikringsinstrumenter og organisationer
Forsker i universitetspædagogiske problemstillinger, herunder gode studie- og læringsmiljøer
Vibeke Ankersborg
Copenhagen Business School
38 15 29 18 / 40 59 91 65
va.sts@cbs.dk
Keywords
Specialeprocessen
Akademisk skrivning
Skriftlig formidling
Vejledning
Problemformulering
Studieteknik
Metodologi
Work functions
Kandidatafhandlingskonsulent
Afholder specialeseminarer og -workshops
Procesvejledning for specialestuderende
Indholdsudvikling af studenterintranet
Ekstern lektor i metode
Fagkoordinator og underviser i metode
Afholder forelæsninger om metode og projektarbejde