Nyhedsbreve

Maj-juni

Dette nyhedsbrev er en opsamling på de kerneaktiviteter, UNIEN har haft i maj og juni 2015, og som tegner afslutning på en række vellykkede vidensdelingsaktiviteter.  

UNIEN har gennemført en roundtable, et seminar og et netværksmøde, og dermed er vi godt i tråd med de planlagte arrangementer for forårssemesteret 2015.  

Indholdet i dette nyhedsbrev er:
• Vellykket seminar om ekstracurriculære aktiviteter d. 26. maj
• Frugtbart møde i Arbejdsgruppen d. 4. juni
• Udvikling af et kursus for efteruddannelse af undervisere og studieledere i entreprenørskabsuddannelserne
• Kommentarer til cases i publikationen

Dokumenter:

Link Arrow Oplæggene fra seminaret om ekstracurriculære aktiviteter

Link Arrow Opsamling fra mødet i arbejdsgruppen

Link Arrow Regeringens udkast til støtte af entreprenørskabsundervisning

Link Arrow Cases – oversigt og problemstillinger

Vellykket seminar d. 26. maj

Vi havde et inspirerende og udbytterigt seminar med gode oplæg og diskussioner om, hvordan de forskellige former for I&E- ekstracurriculære aktiviteter er organiseret og gennemført på hhv. CBS, SDU, AU og AAU. Oplæggene er vedlagt denne mail, og de er også sendt til DUN, så de bliver tilgængelige online.

En kort opsummering af kernepointer fra seminaret:

Alle de forskellige aktiviteter, der blev afholdt, herunder Wofie, Get closer, inkubator, ’egen virksomhedspraktik’ er oplevet som succesfulde både af de studerende og underviserne.

De studerende bliver dybt engagerede, når de får øje på værdien i indholdet af I&E- aktiviteter, f.eks. at de kan tilegne sug nye kompetencer, indse nye handlemuligheder og opbygge nye relationer.

Samarbejdet med eksterne partnere, herunder lokale virksomheder har været en vigtig drive for de studerendes motivation, for her kunne de se, hvordan deres viden og indsats kan bruges konkret og bære frugt ift. jobmulighederne.

Mødefrafald under kurserne kan løses ved, at der uddeles roller i projektgrupperne med indbyrdes forpligtigende aftaler ift udvikling af produktet/projektet.

Koordinering mellem interne og eksterne undervisere, vejledere og mentorer kan i nogle tilfælde være en udfordring, da de studerende oplever modsætningsfulde fortællinger. Men de kan afhjælpes ved, at de studerende får en personlig vejleder, som følger dem undervejs, og at de samtidig selv tager stilling til, hvilken metode der virker bedst ift. deres virksomhedsmål.    

Fremdriftsreformen presser på de ekstracurriculære I&E- aktiviteter, hvilket rejser behovet for, at det bliver undersøgt, hvordan de studerende oplever aktiviteterne ift. eget læringsudbytte, så værdien af disse aktiviteter bliver dokumenteret og anvendt som bilag for fremtidige politiske beslutninger på uddannelsesområdet.     

Frugtbart møde i Arbejdsgruppen d. 4. juni

Vi havde et godt møde i Arbejdsgruppen. Vi diskuterede UNIENs bæredygtige model for fremtid og udvalg af cases til onlinepublikationen om eksamener, feedback og udprøvning i I&E.

Kernebudskabet fra mødet er: ”Der skal et konkret projekt til, for at medlemmerne vil engagere sig, ellers er der en risiko for, at energiniveauet flader ud. Der skal søges midler til tværgående projekter, der vil fremme kvaliteten i I&E-uddannelse på universitetsniveauaet”.

En opsamling af mødets diskussioner er vedlagt denne mail.

Udvikling af et kursus for efteruddannelse af undervisere og studieledere i entreprenørskabsuddannelserne

Under mødet i arbejdsgruppen blev det foreslået, at UNIEN udvikler et kursus for efteruddannelse af undervisere og studieledere i Innovation og Entreprenørskab, inden for rammen af Vækstinitiativer (se vedlagt fil) (www.evm.dk )

Når Folketingsvalget er overstået, mødes Nico og Radmila med innovationsstyrelsen og høre om, hvordan UNIEN kan søge de midler, der er afsat til efteruddannelse af studieledere inden for I&E-området.

Hvad tænker I om, at UNIEN udvikler et kursus for efteruddannelse af underviserer og studieledere?

Hvem ville have interesse og mulighed for at deltage i udviklingen af kurset, herunder i formuleringen af kursets mål, indhold, fundraising og gennemførelse?  

Kommentarer til cases i publikationen

Indtil videre har jeg aftaler om 6 cases (SDU, KU, Roskilde Universitet), og vi vil gerne have mindst en case fra de øvrige universiteter og CBS.
Vedlagt er en oversigt over cases samt de udfordringer knyttet til I&E- eksamener, arbejdsgruppen har identificeret. 
Har I spørgsmål, kommentarer, forslag til udvalg af cases, m.m., hører jeg gerne fra jer.

Det næste nyhedsbrev bliver udsendt i september, medmindre der undervejs opstår beslutninger, vi må tage stilling til. 

Resten af juni og august skal jeg arbejde intensivt med indsamling af cases til publikationen.