Aktiviteter

Kommende arrangementer

SIG-arrangement i UNIEN: Progression i entreprenørskabsundervisningen, med udgangspunkt i mere forskningsbaseret viden fra Kåre Moberg (FFE) og Martin Lackéus (Chalmers)

Tidspunkt: 26. oktober 2018

_________________________________________________________________________________________________

Afholdte arrangementer 

SIG-arrangement i UNIEN: Når entreprenørskabsundervisning bliver obligatorisk

Tidspunkt: 27. juni 2018, kl. 10.30-14.30 (rykket fra 24. april)

Sted: Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1483, 6. sal lokale 616 (”Nobelparken”) kl. 10.30-14.30

Da vi diskuterede emnet progression i efteråret, berørte vi også progression mellem obligatoriske og valgfrie fag/kurser/aktiviteter samt de særlige betingelser, som obligatoriske forløb giver. Hvis entreprenørskabsundervisning skal spredes til den store gruppe af studerende på de videregående uddannelser, er der sandsynligvis brug for mange flere obligatoriske forløb. Flere af netværkets medlemmer har erfaring med obligatoriske forløb – og I vil blive kontaktet med henblik på, om I har tid, lyst og mulighed for at dele jeres erfaringer og evt. forskningsresultater i den forbindelse.

Vi er så heldige, at:

  • Per Blenker (lektor på BSS, Aarhus universitet) og
  • Rajiv Vaid Basaiawmoit (Head of SciTech Innovation and Entrepreneurship, ST, Aarhus Universitet)

Har sagt ja til at introducere os til hvert deres obligatoriske entreprenørskabsfag og de særlige overvejelser, de har gjort, i relation til at faget er obligatorisk.

Arrangementet er kun for medlemmer af UNIEN. 

Program:
10.30 Velkommen (der er kaffe, te og vand klar)
10.45 Rajiv V Basaiawmoit: Mandatory entrepreneurship in Science&Technology: a tale of Two courses 
11.15 Per Blenker: Obligatorisk entrepreneurshipundervisning på erhvervsøkonomi/humaniora (foreløbig titel)
11.45 Undertegnede: Managing Cultural Interactions and Transfers – et obligatorisk fag, hvor entreprenørskab skal bringe kernefagligheden i spil
12.15 Sandwiches 
13.00 Fælles dialog og discussion: Hvilke konsekvenser ses, når entreprenørskabsundervisningen bliver obligatorisk? 
13.45 Kort pause med kaffe og hindbærsnitter
14.00 Hvordan arbejder vi videre med progression I entreprenørsskabsundervisningen?


UNIEN møder Martin Lackéus - Progression i entreprenørskabsundervisningen

Dato: 23. maj 2018, kl. 11.00-15.00

Sted: Houlbergs Garage, Københavns Universitet, Store Kannikestræde 18, 1169 København K

Tilmeldingsfrist: 9. maj 2018

På baggrund af et ønske fra deltagerne ved sidste arrangement er det lykkedes at planlægge et arrangement med svenske Martin Lackéus. Martin har en ph.d. og er stadigvæk tilknyttet Kalmars Tekniske Universitet (Chalmers). Han forsker i entrepreneurship og entreprenørskabsundervisning med særligt fokus på assessment (feedback, evaluering og eksamen), den entreprenørielle mulighed, effektiviteten af forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning samt progression i entreprenørskabsundervisningen. Hvis der er interesse herfor, vil Martin gerne fortsætte de faglige diskussioner ved at gå ud og spise med os om aftenen - det vil dog være for egen regning. 

Arrangementet er åbent for alle fra universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Ved tilmelding til dette arrangement, vil vi bede jer angive, om I ønsker at komme med ud og spise om aftenen. 


SIG-møde: UNIEN

Dato: 22. november 2017, kl. 10.30 - 14.00

Sted: Cortex Park 26, Syddansk Universitet

Arbejdsgruppen i UNIEN er nu klar med et nyt arrangement. Programmet vil både byde på en kort statusrunde fra de forskellige miljøet, faglige diskussioner samt mulighed for at påvirke, hvad UNIEN skal beskæftige sig med fremover. Mødet afholdes i Odense.

Underviserudvikling på innovations- og entreprenørskabsfeltet - behov, udfordringer og muligheder

Dato: 26. januar 2017, kl. 9.45-21
Sted: Københavns Universitet, Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, 1165 København K

Læs mere om arrangementet i programmet

Videnscafe om feedback- og evalueringsformer nu og fremover

Dato: 9. december 2016 kl. 12.30-15
Sted: CUDiM, Aarhus Universitet, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N, lokale 136

Arrangementet, som afholdes i samarbejde med FFE, fokuserer på udfordringer og løsninger på feedback- og evalueringsproblematikken i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser.

Pernille Berg (FFE) og Peter Wick (KU) præsenterer publikationen med cases fra hele landet, der udkom i sommers. Helle Meibom Færgemann (CUDIM, AU) beretter om udviklingsprojektet, FEEP, der fokuserer på at inddrage og videreudvikle andre typer af feedback end underviserfeedback i entreprenørskabsfag på kandidatniveau. Sidst men ikke mindst bliver der tid til at udveksle erfaringer og særligt tale om, hvordan vi kommer videre herfra.

Der bliver serveret en let frokost inden arrangementet for dem, der har lyst til lidt networking inden. Sandwiches serveres kl. 12.00.

Hvad har vi som I&E-undervisere brug for at kunne som undervisere, og hvordan gør vi hinanden bedre?

Sted: Auditorium 1, Frue Plads, Københavns Universitet
Dato: 12. oktober 2016 kl. 9-17/21

Link Arrow Program

PACE National Practitioner’s Workshop

Sted: Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C 
Dato: 25. februar 2016

Få indsigt i den nyeste forskning og undervisningspraksis inden for entreprenørskabsuddannelse.
Det internationale forskningsprojekt PACE® ønsker at invitere undervisere og praktikere fra de videregående uddannelser ind til en konference- og workshop-dag, hvor forskere, undervisere og praktikere inden for entreprenørskabsuddannelse mødes for at arbejde med det undervisningsforløb og den undervisningspraksis, der er opbygget i forbindelse PACE®. 

Deadline for tilmelding: Den 9. februar 2016

Link Arrow Info og tilmelding

Eksamen, bedømmelse og feedback i innovations- og entreprenørskabsuddannelser

Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense
Dato: 29. oktober 2015 kl. 10-16

Link Arrow Program

Det kan ofte være en udfordring at definere og bedømme de kernekompetencer, de studerende forventes at udvikle i forbindelse med undervisning i innovation og entreprenørskab.  Derfor inviterer UNIEN til seminar, hvor vi gennem foredrag, workshops og debat sigter mod vidensdeling og inspiration til eksamensformer, læringsmål og feedback på I&E-uddannelserne. Det er gratis at deltage i seminaret.

 Link ArrowInfo og tilmelding

CBS Entrepreneurial Day

Sted: Copenhagen Business School
Dato: 24. september 2015 kl. 10-16

Formålet med arrangementet er at fremvise iværksætteri på CBS, og der vil være forskellige oplæg fra studerende og professorer samt iværksættere. Oplæggene fra de studerende vil handle om, hvordan de har udviklet deres idé, og hvad der skulle til for at starte en virksomhed som studerende. En af professorerne vil bl.a. diskutere, om iværsætteri kan læres, og hvordan iværksættere kan sikre funding. Iværksætterne vil holde personlige oplæg og fortælle om livet som iværksætter. Der er også mulighed for at møde forskellige CBS-startups, og der vil være et event, hvor nogle udvalgte startups pitcher med henblik på at erhverve flere personer til deres teams.

Link Arrow Læs mere

Seminar: Krydsfeltet mellem curriculære og ekstracurriculære I&E aktiviteter

Sted: SDU, Campus Kolding
Dato: 26. maj 2015 kl. 10-16

Formålet med dette seminar er at bidrage til vidensdeling på tværs af de danske universiteter, gennem at belyse disse forandringer og undersøge de muligheder det giver for at arbejde med I&E under nye former og i nye institutionelle konstellationer. I seminaret lægger vi vægt på udveksling af praktiske erfaringer og ideer.

Københavns Universitet og UNIEN inviterer til fælles seminar/konference med temaet:

BEDØMMELSE OG EKSAMEN: Innovation og entreprenørskab i universitetsuddannelserne 

 Dato: 24. november 2014

Link Arrow Programmet byder på en række oplægsholdere fra de danske universiteter, workshops, paneldebat og netværksaktiviteter.

Konference: Building collaborative capacity in entrepreneurship between NORDTEK institutions

Sted: DTU Skylab
Dato: 17. november 2015 kl. 12-21

Link Arrow NORDTEK inviterer til denne konference, som vil bygge på netværk og resultater fra den første NORDTEK entreprenørskabskonference i København. Programmet byder på flere key notes og diskussioner i arbejdsgrupper og afsluttes med konferencemiddag. Det er gratis at deltage.

Link Arrow Se hele invitationen og programmet

Open Talk: Born Global / The Global mindset

Sted: Kilen, Copenhagen Business School
Dato: 11. november 2015 kl. 12.30-17

Teamet bag Go Grow inviterer til dette arrangement, som er det første i en række af Open Talks. Arrangementerne har til formål at facilitere en kobling mellem akademisk forskning og praksis i universiteterne og entreprenørskabsmiljøerne.

Link Arrow Se hele invitationen og programmet

Erasmus+ Joint Nordic Contact Seminar: The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education and Training

Sted: Scandic Hotel Copenhagen
Dato: 24.-27. november 2015

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer i samarbejde med de nordiske lande til et internationalt tværsektorielt kontaktseminar. Temaet er entreprenørskab og formålet med arrangementet er at bringe organisationer og institutioner, som har ideer til europæisk projektsamarbejde inden for temaet, sammen for at udveksle projektideer, knytte kontakter og forberede projektansøgninger.

Link Arrow Info og tilmelding