Sig Medlem3


Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk

UNIEN beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab i universitetsuddannelser. Netværket har særligt fokus på de pædagogiske og didaktiske dimensioner i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

UNIEN omfatter VIP, D-VIP, TAP, universitetspædagoger samt studie- og universitetsledere med interesse for forskningsbaseret undervisning og uddannelser, som integrerer innovation og entreprenørskab.

Netværkets arbejde

Netværkets arbejde tilrettelægges omkring et aktuelt fagligt tema i et årshjul af minimum tre arbejdssessioner i en central arbejdsgruppe og et årligt arrangement for alle medlemmer af netværket.

UNIEN består af

  1. En central arbejdsgruppe, der fungerer som produktiv sparrings- og videndelingsgruppe på højt niveau. Arbejdsgruppen er for de medlemmer, som vil engagere sig særligt i det årlige tema og er indstillet på at bidrage til en konkret leverance
  2. Ordinære medlemmer, der har generel interesse for at arbejde med innovation og entreprenørskab i universitetsundervisning, og som gennem netværket kan blive inspireret og engagere sig efter behov
  3. En koordinator, der sørger for de praktiske forhold, koordinering og opsamling imellem netværkets centrale aktiviteter

Tema i 2015

Igennem 2015 arbejder UNIEN med to centrale temaer:

  • Eksamen, evaluering og feedback i I&E-undervisning
  • Ekstracurriculære og curriculære I&E-aktiviteter

UNIEN i gang med at indsamle en række cases om eksamensformer, der viser, hvordan udprøvning af læringsmål og kompetencer inden for I&E-undervisning bliver gennemført på de forskellige uddannelsesretninger.

Cases vil indgå i en onlinepublikation, der bliver udgivet af FFE-YE.   


Koordinator

Lis Lak Risager 2 Red Border    Lis Lak Risager


   Specialkonsulent
   TEACH - Teaching Centre Humanities, Københavns Universitet

   Mail  lis.lak.risager@hum.ku.dk

 

Vice-koordinator

Cita Noergaard Red Border    Cita Nørgård

   Pædagogisk konsulent
   SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet

   Mail  cnorgaard@sdu.dk

 

Yderligere medlem af koordinationsgruppen

Dorte Lindelof Red Border    Dorte Lindelof

   Specialkonsulent
   Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

   Mail  dlindelof@dent.au.dk