Studieledelse med særlig fokus på uddannelsesdesign og -udvikling


Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

Formål

Netværkets formål er at etablere et nationalt og internationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende centralt placerede ressourcepersoner, der er engagerede i udviklingsarbejde omkring studieledelse med særlig fokus på uddannelsesdesign og -udvikling.

Det er således netværkets intention at være med til at styrke processen med at opbygge en systematiseret viden og dele erfaringer omkring blandt andet:

  • Hvilke universitetspædagogiske kompetencer er nødvendige for, at studieledere og lignende effektivt kan arbejde med uddannelsesdesign og –udvikling?
  • Hvordan praktiseres studieledelse aktuelt nationalt og internationalt? Og kan der udledes anbefalinger om hhv. effektive og mindre effektive studieledelsesformer?
  • Hvilket ledelseskompetenceudviklingsprogrammer eksisterer aktuelt nationalt og internationalt omkring studieledelse med særlig fokus på uddannelsesdesign og –udvikling? Og kan der udledes anbefalinger om hvordan sådanne programmer tilrettelægges, udbydes, drives og evalueres?

Form og sprog

Netværket er under opbygning og det er derfor endnu ikke fastlagt hvilke mødeformer, netværket vil have. Det er ambitionen at netværket inddrager internationale ressourcepersoner og møderne gennemføres derfor på dansk og engelsk efter behov.

Medlemmer

Relevante ressourcepersoner kan henvende sig til nedenstående kontaktperson.

Koordinator

Thomas Harboe Border    Thomas Harboe


   Centerleder
   SAMF Fakultetssekretariatet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
   Københavns Universitet

   Mail  tha@samf.ku.dk
   Telefon  3532 3587