NUP - Netværk for Universitetspædagogikum

Sig Medlem3


Introduktion

På alle danske universiteter arbejder vi med en opkvalificering af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer gennem et universitetspædagogikum/adjunktpædagogikum. Hvert universitet har en eller flere måder at strukturere sådan et forløb på. Disse særlig tilrettelagte kursusforløb har mere eller mindre den samme målsætning, men varierer i hvordan de struktureres. Vi deler også mange af de samme udfordringer og rammefaktorer og det er derfor relevant at mødes og debattere vores forskellige erfaringer. Et universitetspædagogikum er en grundsten i dansk universitetspædagogik og derfor er alle velkomne til at deltage i vores SIG-møder.  

Formål

Målet for vores SIG er at øge samarbejdet, erfaringsudvekslingen, og dialogen mellem de forskellige adjunktforløb og på den måde være med til at inspirere og at tage ved lære af hinanden. Derudover vil vi gerne være med at til at skabe større synlighed og kendskab til universitetspædagogikum. 

Koordinator

Kasper B Border    Kasper Bergstrøm


   Akademisk medarbejder
   SCIENCE Fakultetssekretariat, Københavns Universitet

   Mail  kabe@science.ku.dk
   Telefon  2281 8740