Læring i Laboratorie- og Feltarbejde

Bliv medlem af en SIG - Husk du skal være registreret DUN-medlem

Formål

Interessefeltet for netværket er udviklingen af god undervisningspraksis og god læring i det praktiske arbejde, specifikt laboratorie- og feltarbejde. Arbejdet er ikke afgrænset af de naturvidenskabelige fag, men bevæger sig inden for undervisning, der kan betegnes som praktisk arbejde, som det findes i de naturfaglige, ingeniørfaglige og sundhedsfaglige fagområder.

Eksempler på disse undervisningsformer og –steder er:

  • Kemi- og farmacilaboratoriet
  • Fysiklaboratoriet
  • Biologers, geografers og geologers feltarbejde samt efterbehandling af indsamlede prøver
  • Arkæologiens analyselaboratorier
  • Fysiologiske undersøgelser
  • M.v.


Formålet med netværket er, at det skal fungere som et forum for alle med interesse i den didaktiske udvikling af universiteternes praktiske arbejde.

Samarbejdet vil primært bestå af to former for vidensdeling:

  • Forskningsmæssig vidensdeling, der giver alle medlemmer indsigt i hinandens og andres forskning inden for laboratorieundervisning og feltundervisning, samt den læring der udvikles gennem det praktiske arbejde (potentielt, reelt)

  • Udbredelse af best practice og Scholarship of Teaching and Learning om laboratorie- og feltarbejde


Form og sprog

Netværket er under opbygning, og det drøftes derfor løbende, hvilke mødeformer der giver mening for deltagerne. Ambitionen er at inddrage relevante ressourcepersoner, og møderne vil derfor gennemføres på dansk og engelsk efter behov.


Generel koordinator

Louise Soee Bak Red     Louise Søe Bak
   Specialkonsulent

   PHARMA Administration, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
   Københavns Universitet

   Mail  louise.bak@sund.ku.dk
   Telefon  3532 2124


Faglig koordinator

 
Frederik Christiansen Border    Frederik V. Christiansen
   Lektor
   Institut for Naturfagenes Didaktik
   Københavns Universitet


   Mail  fchristiansen@ind.ku.dk 
   Telefon  5211 9916