Læring i laboratorie- og feltarbejde

Formål

Interessefeltet for netværket er udviklingen af god undervisningspraksis og god læring i det praktiske arbejde, specifikt laboratorie- og feltarbejde.
Arbejdet er ikke afgrænset af de naturvidenskabelige fag, men bevæger sig inden for undervisning, der kan betegnes som praktisk arbejde, som det findes i de naturfaglige, ingeniørfaglige og sundhedsfaglige fagområder. Eksempler på disse undervisningsformer og –steder er: Kemi- og farmacilaboratoriet, fysiklaboratoriet; biologers, geografers og geologers feltarbejde og efterbehandling indsamlede prøver, arkæologiens analyselaboratorier og fysiologiske undersøgelser m.v.

Formålet med netværket er, at det skal fungere som et forum for alle med interesse i den didaktiske udvikling af universiteternes praktiske arbejde.

Samarbejdet vil primært bestå af to former for vidensdeling:

  • Forskningsmæssig vidensdeling, der giver alle medlemmer indsigt i hinandens og andres forskning inden for laboratorieundervisning og feltundervisning, og den læring der udvikles gennem det praktiske arbejde (potentielt, reelt)
  • Udbredelse af best practice og Scholarship of Teaching and Learning om laboratorie- og feltarbejde

Form og sprog

Netværket er under opbygning, og det drøftes derfor løbende, hvilke mødeformer som giver mening for deltagerne. Ambitionen er at inddrage relevante ressourcepersoner, og møderne vil derfor gennemføres på dansk og engelsk efter behov.

Ida Christina Rasmussen

Kontakt for nærmere information

Ida Christina Rasmussen
(generelle henvendelser) Frederik V. Christiansen (faglige henvendelser)