Kommende Arr

_______________________________________________________________________________________________________

Afholdte Arr

Åbent SIG seminar 

Dato: 14. december 2021, kl. 9.30 - 16.00

Sted: Roskilde Universitet, Bygning 46, Auditoriet (46.1-049)

Viden om vores studerende er afgørende for, hvordan vi arbejder med vores studerende. Men hvad er væsentligt at vide om de studerende, og hvordan kan forskning, som relaterer sig til studerende på første år, kvalificere vores arbejde med  førsteårsstuderende og førsteårspædagogik?
I 2021 har tre yngre forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet forsvaret deres ph.d.-afhandlinger, som alle tre på forskellig vis har haft førsteårsstuderende i fokus enten som problemstilling eller som empirisk genstandsfelt.
SIG'en Førsteårspædagogik under Dansk Universitetspædagogisk Netværk inviterer medlemmer og andre interesserede til et åbent seminar om denne nye forskning og deres resultaters perspektiver for arbejdet med førsteårsstuderende.

Program og info

Åbent SIG-møde på DUN Konferencen 2021

Mødet er for alle deltagere på DUNK 21

Dato: 7. oktober 2021, kl. 17.30 - 18.15

Sted: Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

SIG'en Førsteårspædagogik inviterer til et uformelt SIG træf på DUN Konferencen 2021.

Deltager du på DUNK 21 har du mulighed for at møde andre medlemmer af SIG’en og få en uformel snak om, hvad der optager dig i forhold til førsteårspædagogik, og som måske kan udvikle sig til temaer på SIG'ens kommende møder. Idéer og forslag er altid velkomne.

Andet online medlemsmøde i foråret 2021

Mødet er kun for SIG'ens medlemmer

Dato: 20. april 2021, kl. 14.00-15.30

Sted: Zoom

Dette er andet møde af SIG'ens to møder, der afholdes i foråret 2021. Der vil være et aktuelt oplæg med spørgsmål og debat samt tid til almene meddelelser.

Blended Learning har fået fornyet aktualitet i kraft af erfaringer med tvungen onlineundervisning siden foråret 2020. Det rejser ikke blot en række didaktiske spørgsmål, men også spørgsmål om hvilken betydning undervisningstilrettelæggelsen har for de studerendes studieliv – og studiemiljø. Professor mso Annemette Kjærgaard, CBS, holder oplæg om, hvad erfaringerne fra den tvungne online undervisning har tilført forskningen i Blended Learning. Annemette er leder af forskningsprojektet RiBL, Research in Blended Learning, som I kan læse mere om Link Arrow her. 

Første online medlemsmøde i foråret 2021

Mødet er kun for SIG'ens medlemmer

Dato: 19. marts 2021, kl. 13.30-15.00

Sted: Zoom

Dette er første møde af SIG'ens to møder, der afholdes i foråret 2021. Der vil være et aktuelt oplæg med spørgsmål og debat samt tid til almene meddelelser.

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse af studerendes oplevelser med online undervisning på første semester og er i gang med yderligere undersøgelser. I kan se undersøgelsen Link Arrow her. Områdechef Camilla Thorsgaard kommer og fortæller om undersøgelsen og de nyeste resultater. Hvis I selv har gennemført undersøgelser på jeres institutioner eller har kendskab til sådanne fra ind- og udland, så er I meget velkomne til dele og fortælle.

Virtuelt Efterårsmøde 2 

Tema: 
Efterårets semesterstart 2020


Dato: 24. november 2020, kl. 13.00-14.30

Sted: Online.

Mødet er for SIG'ens medlemmer, men andre er velkomne til at kontakte Carsten Tage Nielsen ctn@ruc.dk ved ønske om at deltage.

SIG'ens planlagte fysiske møde i efteråret 2020 er aflyst. I stedet inviteres til to virtuelle møder på Zoom med fokus på erfaringsudveksling i forhold til håndteringen af forårets hjemsendelse og efterårets semesterstart. Vi kender alle omstændighederne, men hvordan blev de to situationer håndteret og med hvilke resultater og konsekvenser.

Virtuelt efterårsmøde 1

Tema:
 Erfaringsudveksling i forhold til håndteringen af forårets hjemsendelse


Dato: 27. oktober 2020, kl. 13.00-14.30

Sted: Online.

Mødet er for SIG'ens medlemmer, men andre er velkomne til at kontakte Carsten ved ønske om at deltage.

SIG'ens planlagte fysiske møde i efteråret 2020 er aflyst. I stedet inviteres til to virtuelle møder på Zoom med fokus på erfaringsudveksling i forhold til håndteringen af forårets hjemsendelse og efterårets semesterstart. Vi kender alle omstændighederne, men hvordan blev de to situationer håndteret og med hvilke resultater og konsekvenser.

Nætværksmøde vinter 2019

Tema: 
Hvordan kan man udvikle initiativer til bedre gennemførelse? 
            - Metodisk tilgang og eksempler på indsatser


Dato
: 10. december 2019, kl. 10.00-15.00

Sted: Københavns Universitet, SCIENCE, Biblioteksbygningen, Lokale I61, Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C

Mødet er åbent for alle - der er plads til 40 deltagere

På SCIENCE har vi i en årrække arbejdet med at udvikle målrettede indsatser til at skabe bedre gennemførelse. Indsatserne er udviklet i tæt samarbejde med tre af vores bacheloruddannelser.
Vi vil gerne bruge formiddagen på et oplæg, som præsenterer vores tilgang til at udvikle initiativer. Vi tager bl.a. udgangspunkt i Vincent Tintos viden om studerendes motivation for at gennemføre uddannelsen.

Program:

10.00-10.30

Ankomst og formiddagskaffe

10.30-10.40

Velkommen og lidt om dagens program 
v/Carsten Tage Nielsen, RUC og Anine Skjøt Møller, KU

10.40-12.00

Gennemførelsesindsatser på første studieår på SCIENCE 
v/Anine Skjøt Møller, Trine Ryholm Hestbæk og Marie Brogaard, KU, SCIENCE

12.00-12.45

Frokost og lidt luft

12.45-13.30

Gruppearbejde. 
I grupper drøfter vi, hvilke øvrige initiativer vi kan lave, for at støtte gennemførelse.

13.30-14.15

Perspektivering: Et sammenhængende første studieår 
v/Lars Ulriksen, KU, Institut for Naturfagenes Didaktik

14.15-14.45

SIG-netværk: Valg af tovholder og suppleant 
v/Carsten Tage Nielsen

14.45-15.00

Tak for i dagLæs mere

Netværksmøde Efterår 2019

Tema: Temaer og arbejdsformer for EFYE 2020 i Århus


Dato
: 16. september 2019 kl. 10.30-15.00

Sted: Syddansk Universitet Odense, Campus Kollegiet, lokale Sky, Campusvej 1, 5230 Odense M
            (yderligere info sendes ved tilmelding) 

Mødet er åbent for alle.

Del meget gerne med kolleger og bekendte, for hvem det kunne være relevant at deltage.

I juni 2020 er AU vært for EFYE og det giver os en unik mulighed for at kvalificere konferencens temaer og arbejdsformer.  

Dagen byder på to korte indlæg. Det første sætter fokus på de udfordringer underviserne, de studerende og uddannelserne har i relation til første år på studiet. Dagens andet tema italesætter de studerendes rolle som partner. Begge oplæg rammesætter to små workshops, hvor vi producerer input til EFYE-planlægningen.

Program:

10.00-10.30    

Ankomst og lidt forplejning

10.30-10.40

Velkommen og lidt om dagen v/Pernille Maj Svendsen, AU og Birgitte Madelung, SDU

10.40-12.00

Førsteårs-pædagogikkens udfordringer v/Lars Ulriksen, IND-KU

12.00-13.00

Frokost og en gåtur

13.00-14.30

’Student as partners’ v/Vibeke Damlund, SDUUP-SDU

14.30-14.50

DUNK 2020: hvad skal vi?

14.50-15.00

Tak for i dag.

 
Hvis du ikke er på medlemslisten, men fremadrettet ønsker at være en del af netværket, kan du tilmelde dig ved at skrive til netværkskoordinator Pernille Maj Svendsen på Link Arrow  psv@au.dk. Husk at oplyse dit navn, din institution og mailadresse. 

Læs om Link Arrow SIG'en Førsteårspædagogik.

Medlemskab af en SIG kræver, at du samtidig er medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN.
Du tilmelder dig DUN Link Arrow her.

SIG-møde på DUN Konferencen 2019

Mødet er åbent for alle.

Dato:
 28. maj 2019, kl. 14.50-15.35

Sted: Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Program:

  1. Kort præsentation af SIG'en, ved koordinator Pernille Maj Svendsen, AU
  2. Diskussionsoplæg om et SIG-relevant emne ved Lars Ulriksen, KU

Læs mere 


SIG-møde: Førsteårspædagogik

Tema: Faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner


Dato:
 25. marts 2019, kl. 11.00-15.30

Sted: Lokale 42.2-37, Link Arrow Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Mødet er åbent for alle.

Vil du være medlem af SIG'en
Hvis du ikke er på medlemslisten, men fremadrettet ønsker at være en del af netværket, kan du tilmelde dig ved at skrive til netværkskoordinator Pernille Maj Svendsen påLink Arrow psv@au.dk. Husk at oplyse dit navn, din institution og mailadresse. 
Du kan læse mere om netværket Link Arrow her
Medlemskab af en SIG kræver, at du samtidig er medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN. Link Arrow Tilmelding til DUN.

Program:
Programmet fokuserer på faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner, som ligger tematisk i forlængelse af netværkets temadag om det gode introforløb (Aarhus, 28. november 2018). Oplæggene tager udgangspunkt i praksis og erfaringer fra den humanistiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, men udfordringerne er generelle. Den relative brede rekruttering med mange studerende uden akademisk baggrund, socialiseret i en præstationsorienteret og målstyret læringskultur i gymnasiet møder universitets forventninger om selvstændighed og reelt ansvar for egen læring, i en livsfase hvor de flytter hjemmefra og skal tage vare på sig selv med egne og samfundsmæssige forventninger om succes og rigtige valg. Det kræver en hensigtsmæssig og gennemtænkt stilladsering.

11.00-11.10

Velkommen
Introduktion til dagens tematikker med brobygning til temadagen i Aarhus
om det gode introforløb. 
Oplæg ved ekstern lektor Carsten Tage Nielsen, Roskilde Universitet

11.10-11.35

Arbejdet med førsteårsstrategier på den humanistiske bacheloruddannelse – baggrund
og visioner 
Oplæg ved studieleder, lektor Niels Møller Nielsen, Roskilde Universitet

11.35-12.35

Pædagogiske forsøg med integrerede faglige introforløb
Oplæg og diskussion ved lektor Allan Westerling og professor mso Jakob Egholm Feldt, Roskilde Universitet

12.35-13.15

Frokost - sandwich og vand
Oplys gerne ved tilmelding hvis du har særlige fødevarepræferencer

13.15-14.30

Studerendes læringsrefleksioner
Oplæg og workshop ved Carsten Tage Nielsen, Roskilde Universitet 

Der er bred konsensus om, at det er nyttigt for studerende at reflektere over
egne læreprocesser og læring, og vi bruger rigtig mange ressourcer på at evaluere mv., men hvordan stiller vi ’de gode spørgsmål’, som reelt sætter læringsrefleksioner i gang hos de studerende, og som hjælper og kvalificerer dem i forhold til deres studiepraksis? Vi vil med workshoppen gerne anlægge et konkret og praktisk perspektiv og opfordrer derfor alle deltagerne til at tage eksempler med hjemmefra på aktiviteter og resultater, som relaterer sig til studerendes arbejde med egne læreprocesser og læring. Vi deler jer op i mindre grupper med henblik på erfaringsudveksling og idéudvikling og afslutter med opsamling i plenum.

14.30-14.45

Kaffe/Te og kage

14.45-15.30

Netværkspunkter 
Ved netværkskoordinator Pernille Maj Svendsen, Aarhus Universitet

 

SIG-møde: Førsteårspædagogik

Tema: Introugen – den gode studiestart

Arrangementet er åbent for alle.

Dato: 28. november 2018, kl. 11.00 – 15.30

Sted: Stakladen – mødelokale M2, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C, Aarhus Universitet 

Evt. Afbud senest 27. november til Pernille Maj Svendsen, Link Arrow psv@au.dk

Arrangører: Eva Ulstrup, KU og Pernille Maj Svendsen, AU 

Temadagen er for alle, der har en interesse i, søger input til og gerne vil arbejde med ”Introugen - den gode studiestart”. Du må derfor meget gerne dele invitation og program med dine kolleger. 

Program

10.30 – 11.00

En kop kaffe og et rundstykke

11.00 – 11.10

Velkommen

11.10 – 11.40 Oplæg ”En god intro har forebyggende effekt på frafald” 

v/Bjarke T. Hartkopf, Danmarks Evalueringsinstitut

11.40 – 12.10

Oplæg ”Studiestart, studiekultur og studiepraksis – et indblik i empiri fra studiestart på tre uddannelser på Københavns Universitet” 

v/Andrea F. M.  Gregersen, Inst. for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

12.10 – 12.40 Frokost

12.40 – 14.40

Workshops hvor deltagerne på forhånd vælger sig på et af følgende tre spor:

   W1: Begrundelser for forskellige grader af indblanding i indhold og rammer

   W2: Udkast til modeller for at inkludere faglig integration i introugen

   W3: Hvordan tages der højde for diversiteten blandt nye studerende i introugen?

14.40 – 15.20

Plenum med ”afrapportering” fra workshopsporene

15.20 – 15.30

Afslutning

15.30 – 16.00

Netværkssession med snacks, øl/vand/vin

 

SIG-møde i Førsteårspædagogik

Dato: 28. september 2018, kl. 11.00-15.30
Sted: Lokale 1.53 (1. sal), Kilevej 14, Copenhagen Business School

Dagsorden

Tid

Emne

Ansvarlig

11.00 – 12.00

Præsentation: PhD om skriftlighed på første år

Søren Nygaard Drejer, SDU

12.00 – 12.30

Frokost

 

12.30 – 13.15

Videndeling: Nye ideer, projekter etc

Alle

13.15 – 13.30

Forslag: International sparring med vores norske pendant

Pernille Maj Svendsen, AU

13.30 – 14-00

Beslutning: Indlæg på DUNK 2019

Pernille Maj Svendsen, AU

14.00 – 14.15

Kaffe & the

 

14.15 – 15.15

Præsentation: Blended learning på HA makro

Nanna Andersen og Julie Buhl-Wiggers, CBS

15.15 – 15.30

Næste møde

Alle

SIG-møde på DUN Konferencen 2018: Førsteårspædagogik

Dato: 17. maj 2018, kl. 13.15-14.00
Sted: Vingstedcenteret (på DUN Konferencen 2018)

På mødet vil der forekomme en kort præsentation af SIGen Førsteårspædagogik ved Pernille Maj Svendsen, ph.d., fra Aarhus Universitet samt et diskussionsoplæg under temaet 'Kompetencen at skabe mening i studiet' ved professor Lars Ulriksen fra Københavns Universitet. SIG-mødet vil finde sted på DUN Konferencen 2018.
 

SIG-møde i september

Dato: 28. september, kl. 11.00-15.30
Sted: CBS, København

Mere information følger.

SIG-møde på Institut for Naturfagenes Didaktik, KU,
Øster Voldgade 3, 1350 København K

Dato: 7. februar 2018, kl. 11-15

Program

11.00: Jan Thorhauge Frederiksen fortæller om sin undersøgelse af frafald på MEF (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) ved Københavns Universitet
12.00: Frokost
12.30: Aktiviteter i SIG’en, herunder forventninger fra DUN’s bestyrelse som en del af det at være en SIG
13.00: Førstårsstuderende på sociologi – i København og i Bordeaux
Andrea Gregersen præsenterer resultater og pointer fra sit speciale, hvor hun undersøgte førsteårsstuderendes møde med universitetet på sociologiuddannelserne ved universiteterne i Bordeaux og København
13.50: Pause
14.00:  Bordet rundt: Hvad har vi gang i af aktiviteter? Hvad er der af diskussioner og udfordringer? Udveksling af ideer, spørgsmål og aktiviteter. Næste møde: hvor og arrangeret af hvem?

 

SIG-møde på Aarhus Universitet

Dato: Onsdag d. 30. august 2017, kl. 11.00 – 15.00 
Mødet er åbent for alle.

Program:
11.00: Velkomst og kort præsentation af deltagerne
11.15: Løbende bedømmelse og førsteårsundervisning v. Annika Lindberg og Ole Bjælde, AU
12.00: Frokost (sandwich + vand + kaffe/te)           
12.30: Highlights og diskussionsoplæg fra European First Year Experience conference 2017 v. Tine Wåst, SDU og Pernille Svendsen, AU
13.00: Diskussion af “Årshjul for aktiviteter rettet mod førsteårsstuderende – hvordan times de forskellige initiativer bedst”?
14.00: Kaffepause og lidt sødt
14.10: Bordet rundt: kort om hvad deltagerne aktuelt arbejder med
14.45: Det praktiske - næste møde (hvor og hvornår), hjemmeside og deltagere/interessenter
15.00: Tak for i dag

SIG møde på Syddansk Universitet i Odense

Dato: 25. januar 2017, kl. 11-15

Program:
Kl. 11:00 - 11:15: Anne Skov Jensen, SDUUP: Kort introduktion til dagen, tematik og refleksionsspørgsmål
Kl. 11:15 - 12:00: Lotte Dyhrberg O’Neill, SDUUP: Diskussionsoplæg "Tidlig identifikation af studieproblemer – kan underviserens uformelle hverdags-observationer bruges?” 
Kl. 12:00 -12:30: Frokost
Kl. 12:30 -13:30: Pernille Maj Svendsen, AU: Workshopøvelse baseret på Sally Kifts “First Year Curriculum: Principles into action for practice”
Kl. 13:30 -14:15: Annemette Kjærgaard, CBS: Diskussionsoplæg "Kompetenceudvikling af undervisere på første år”
Kl. 14:15 -14.30: Kage og kaffe
Kl. 14:30 -15.00: Nadia Rahbek Dyrberg, SDU: Inspirationsoplæg "Studieelementer der understøtter og udfordrer studerendes motivation” 

Filer:
Artikel af Lotte O'Neil til inspirationslæsning: pdf

Sally Kifts Principles into action for pratice, som Pernille M. Svendsen anvender til en workshopøvelse: pdf

 

Møde

Dato: 6. oktober 2016 kl. 10.30-14 
Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU, PCS, Øster Farimagsgade 5, 1353, KBH K, lokale CSS 4.0.59

Mødet byder på tre oplægsholdere og efterfølgende diskussioner af, hvordan erfaringerne fra arbejdet med og undersøgelser af frafald kan bruges i arbejdet på de respektive uddannelsesinstitutioner.

Link Arrow Se programmet her 
 

Møde

Tema: Hvad er egentlig særligt definerende for første studieår? 
Dato: 8. december 2015 kl. 11-15
Sted: Aarhus

Programmet byder bl.a. på oplæg og diskussioner om SIG'ens fremtidige tiltag.

Link Arrow Se programmet her

 

 

Blended Learning har fået fornyet aktualitet i kraft af erfaringer med tvungen onlineundervisning siden foråret 2020. Det rejser ikke blot en række didaktiske spørgsmål, men også spørgsmål om hvilken betydning undervisningstilrettelæggelsen har for de studerendes studieliv – og studiemiljø. Professor mso Annemette Kjærgaard CBS holder oplæg om, hvad erfaringerne fra den tvungne online undervisning har tilført forskningen i Blended Learning. Annemette er leder af forskningsprojektet RiBL (Research in Blended Learning), som I kan læse mere om her.