CBS 

Claudia Ciocan
Undervisningsassistent, Department of Economics, Government and International Business
Copenhagen Business School

 
 

Karl-Heinz Pogner
Lektor, ph.d., Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation
Copenhagen Business School

 
 

Ulla Bergen
Educational Developer
Copenhagen Business School

 
 

Vibeke Ankersborg
Chefkonsulent, Student Affairs samt ektern lektor, MSC
Copenhagen Business School

 
     
Forsvarsakadamiet

Annasofie Lund Wædeled
Fuldmægtig, Uddannelsescentret
Forsvarsakademiet

 
     
ITU ny Vibeke Frost 
Læringskonsulent 
IT-Universitetet

 
     
Ku Ny Red

Anna Müller
Adjunkt
Københavns Universitet

 
 

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Specialkonsulent, TEACH
Københavns Universitet

 
 

Eva Ulstrup 
Leder af pædagogikuddannelsen, TEACH 
Københavns Universitet

 
 

Hanne Nexø Jensen
Lektor, ph.d., Institut for Statskundskab
Københavns Universitet

 
 

Helle Mathiasen
Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik
Københavns Universitet

 
 

Jacob Thøgersen
Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet

 
 

Mikala Hansbøl 
Pædagogisk konsulent ved TEACH
Københavns Universitet

 
 

Signe Skov 
Pædagogisk konsulent ved TEACH
Københavns Universitet

 
     
Ruc (1)

Carsten Tage Nielsen
Ekstern lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
Roskilde Universitet

 
 

Lotte Rienecker
Specialkonsulent, Enheden for Akademisk Efteruddannelse
Roskilde Universitet

 
 

Sidsel Winther
Specialkonsulent, EAE Enheden for Akademisk Efteruddannelse
Roskilde Universitet

 
 

Trine Østergaard Wulf-Andersen
Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet

 
     
SDU ny

Anne Bang-Larsen
Ph.d.-studerende, Institut for Kulturvidenskaber
Syddansk Universitet

 
 

Tine Wirenfeldt Jensen
Ekstern vejleder
Syddansk Universitet

 
     
 AAU

Finn Thorbjørn Hansen
Professor, Institut for Kommunikation og Psykologi
Aalborg Universitet

 
 

Mirjam Godskesen
Ekstern lektor, Det Humanistiske Fakultet og Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet

 
 

Shaline Thedchanamoorthy Christiansen
Studie- og trivselsvejleder, AC-fuldmægtig
Aalborg Universitet

 
     
AU

Bente Kristiansen
Udviklingskonsulent, ph.d., Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Aarhus Universitet

 
 

Christian T. Lystbæk
Lektor, Institut for forretningsudvikling og teknologi
Aarhus Universitet

 
 

Dorte Lindelof
Praktikcenterleder, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Aarhus Universitet

 
 

Gitte Wichmann-Hansen 
Lektor, Center for Undervisning og Læring
Aarhus Universitet

 
 

Iris Maria Pedersen
Pædagogisk konsulent 
Aarhus Universitet

 
 

Jeanette Magne
Lektor
Aarhus Universitet

 
 

Helle M. Nordentoft
Lektor, DPU
Aarhus Universitet

 
 

Kristina Mariager-Anderson
Lektor, DPU
Aarhus Universitet

 
 

Lykke Elisabeth Ramsdal 
Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver
Aarhus Universitet

 
 

Pia Cort
Lektor, DPU
Aarhus Universitet

 
 

Rie Thomsen
Lektor, DPU
Aarhus Universitet

 
 

Rune Thostrup
Specialkonsulent
Aarhus Universitet

 
 

Sarah Robinson
Lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Aarhus Universitet

 
 

Stine Reinhold Heger
Ph.d., DPU
Aarhus Universitet

 
  Søren S. E. Bengtsen
Lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Aarhus Universitet

 
     

Andet

Camilla Hedegaard Møller
Lektor, PhD, arkitekt maa
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

 
 

Ditte Jacobsen
Lektor
Københavns Professionshøjskole

 
 

Lis Montes de Oca
Ph.d. studerende
Universitetet i Sørøst-Norge