20. november 2023

2. november 2023 - SIG-møde om understøttelse af adjunkter og lektorer i god vejledning på fx bachelorprojekter

SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser holder møde om, hvordan vi understøtter adjunkter og lektorer i god vejledning på fx bachelorprojekter. Altså hvordan vi vejleder vejledere. Programmet for dagen følger, når vi nærmer os, men sørg for allerede nu at reservere dagen, så vi kan få etableret en solid erfaringsudveksling på tværs af uddannelser og institutioner. [...]
20. november 2023

28. april 2023 - Udfordringer der knytter sig til vejledning i et digitalt samfund, hvor det originale individuelle produkt er forandret

Møde i SIG'en Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser. Se programmet for dagen. [...]
20. november 2023

12. december 2022 - Efterårsmøde Faglig vejledning i forskellige miljøer

Titlen for dagen er: 'Vejledning i forskellige miljøer'. Dagen vil byde på forskellige oplæg og diskussioner om Ph.d.-uddannelsen og Ph.d.-vejledning og der er afsat tid til planlægning af kommende aktiviteter i SIG'en. [...]
20. november 2023

20. maj 2022 - Forårsmøde rum og læring

Temaet for SIG-mødet er RUM & LÆRING. Der bliver taget fat på rummets betydning for vejledning og rumlig organisering i forhold til forskellige vejledningssituationer, og deltagerne vil bl.a. besøge en klassisk tegnesal for arkitektstuderende på Akademiet. [...]
20. november 2023

25. november 2021 - SIG møde om vejledning i den afsluttende del af et uddannelsesforløb

Den sidste del af et studieforløb kan være spændingsfyldt og udfordrende. På denne temadag sætter vi fokus på forhold, som kan få betydning for, hvordan vejlederen kan støtte den studerende bedste muligt i denne fase af uddannelsen. [...]
20. november 2023

12. april 2021 - SIG-møde: Vejledning i forskellige miljøer

SIG'en 'Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser' afholder et online møde, med fokus på de fysiske miljøers indflydelse på den faglige vejledning, og overlappet mellem fysiske og digitale rum. [...]
20. november 2023

21. april 2020 - Vejledning og organisering af vejledning og feedback i et institutionelt perspektiv

Dagen vil indeholde to præsentationer af forskellige perspektiver på mødets tema: Vejledning og organisering af vejledning og feedback i et institutionelt perspektiv. [...]
20. november 2023

18. november 2019 - SIG-møde i Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

Temaet for dagen er: Forholdet mellem faglig vejledning og feedback – hvordan de spiller sammen, og hvad forskellene er - eller, om det er to ord for den samme form for pædagogik. Der vil i løbet af dagen være tre præsentationer og efterfølgende diskussion. [...]
20. november 2023

14. juni 2019 - Ekstraordinært fælles SIG-møde med internationalt besøg

Centre for Higher Education Futures, CHEF, Aarhus Universitet, får til juni besøg af den internationalt anerkendte vejledningsforsker Barbara Grant fra University of Auckland, New Zealand. Fællesmødet mellem SIG'erne 'Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser' og 'DODS - Development of Doctoral Supervision' har fokus på ’identitet’ i forbindelse med vejledning, med særligt fokus på specialevejledning og ph.d.-vejledning. [...]
20. november 2023

28. maj 2019 - SIG-møder på DUN konferencen 2019

Kom og hør om de forskellige SIG'er på DUN konferencen 2019 [...]
20. november 2023

21. november 2018 - SIG-møde: Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

Tema: Implementering af gode vejledningspraksisser – institutionelt og individuelt. Faglig vejledning og mentoring i universitetsundervisning er et veletableret forskningsfelt. Men i hvor høj grad får denne forskning betydning for universiteternes vejledningspraksis? Kan forskningsbaseret viden ses afspejlet i styredokumenter som fx studieordninger? Eller i pædagogisk videreuddannelse? Eller i den situerede praksis i undervisnings- og vejledningssammenhæng? Åbent for alle. [...]
20. november 2023

1. juni 2018 - SIG-møde: Faglig vejledning og peer feedback

Dagen kommer til at handle om arbejdet med faglig vejledning i forskning og praksis samt videndeling. Et udpluk fra programmet: "Vi ved meget lidt om, hvordan vi hver især arbejder i faglig vejledning på de respektive institutioner. Bruger vi peer feedback? Hvordan? Samarbejder vi med kolleger om det? Er vi begrænset af organisatorske vilkår?" [...]
20. november 2023

30. maj 2017 - Internt SIG-møde i f.m. DUN-konferencen

Den nye SIG-gruppe "Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser" afholder møde 30. maj kl. 15-16 i f.m. DUN konferencen. Mødet vil tjene som en fælles opstartsrefleksion og –diskussion m hb på udformning af en mere færdig programbeskrivelse. Kontaktperson Søren Bengtsen inviterer alle til at deltage. [...]