Kommende Arr
  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Afholdte Arr

Vejledning og organisering af vejledning og feedback i et institutionelt perspektiv

Mødet er åbent for alle

Dato: 21. april 2020, kl. 09.00-11.00

Sted:
 Online, Link til ZOOM: Link Arrow https://syddanskuni.zoom.us/j/821955056

Tilmeldingsfrist: 20. april 2020

Tilmelding: Skriv en mail til Anne Bang Link Arrow anneb@sdu.dk 


Dagen vil indeholde to præsentationer af forskellige perspektiver på mødets tema: Vejledning og organisering af vejledning og feedback i et institutionelt perspektiv. 

Program for dagen:

09.00

Velkommen og kaffe 

09.15

Et organisatorisk perspektiv på skrivevejledning v. Vibeke Christensen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

10.00

Kort pause

10.05

Udvikling af en projektvejledningsstrategi v. Rie Troelsen, SDU Universitetspædagogik, SDU

10.50

Tak for i dag

 

SIG-møde: Forholdet mellem faglig vejledning og feedback – hvordan de spiller sammen, og hvad forskellene er - eller, om det er to ord for den samme form for pædagogik.


Dato:
 18. november 2019, kl. 10.00-15.00

Sted: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Tilmeldingsfrist: 21. oktober

Tilmelding: Skriv en mail til Søren Link Arrow ssbe@tdm.au.dk 

Deltagelse er gratis for SIG'ens medlemmer.

Der vil i løbet af dagen være tre præsentationer af forskellige perspektiver på mødets tema, og hver præsentation vil vare ca. 25 minutter efterfulgt af 20 minutters diskussion. Yderligere vil der være fokus på SIG’ens bidrag i foråret 2020 med særligt fokus på et fælles SIG-bidrag til DUNK-2020, DUN-Konferencen.

I er meget velkomne til at sende et eksempel, der er relevant ifm. Lottes oplæg - fx fra en af de vejledere I har på kursus, eller fra studerende. Eksemplet skal være et oplæg til et projekt/speciale som den studerende skal i gang med. Max 4 sider. 
Deadline for eksempler til demo er den 13. november. 

Program for dagen:

10.00-10.15

Velkommen og kaffe 

10.15-11.00

Tekstvejledning på oplæg til BA/projekt/speciale. Hvordan kan vi vejlede vejledere på tekstoplæg fra studerende? - Lotte Rienecker

11.00-11.45

Er vejledning og feedback det samme i en klynge? - Hanne Nexø Jensen

11.45-12.00

Kaffepause

12.00-12.45

Hvad giver (fejl)ernæring til feedback? Perspektiver på feedback i kollegial vejledning. - Christian T. Lystbæk

12.45-13.15

Frokost 

13.15-14.45

SIG’ens aktiviteter i foråret 2020 med fokus på et fælles SIG-bidrag til DUNK 2020.

14.45-15.00

Afrunding og farvel 

 

Ekstraordinært fælles SIG-møde med internationalt besøg

Rethinking doctoral supervision (again) - Mobilising new practices and affects

Arrangementet er et fælles, lukket møde kun for medlemmer af SIG'erne Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser samt DODS - Development of Doctoral Supervision

Dato: 14. juni 2019, kl. 13.00-17.00

Sted: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019

Tilmelding: Skriv til Søren S. E. Bengtsen Link Arrow ssbe@tdm.au.dk

Centre for Higher Education Futures, CHEF, Aarhus Universitet, får til juni besøg af den internationalt anerkendte vejledningsforsker Barbara Grant fra University of Auckland, New Zealand. 

Mødet åbner med Barbaras præsentation af sin nyeste forskning (se titel og abstract nedenfor). Det overordnede fokus for mødet er ’identitet’ i forbindelse med vejledning, med særligt fokus på specialevejledning og ph.d.-vejledning. Identitet handler her både om udviklingsprocesser for studerende og vejledere i løbet af længerevarende vejledningsprocesser og -relationer.

Det detaljerede program vil blive sendt ud, når vi nærmer os

Abstract 
Doctoral supervision is a prized aspect of academic work, contributing to original knowledge generation and academic subject formation. In this work-in-progress seminar I will draw on an ethnographic study with 11 doctoral supervisors in the humanities and qualitative social sciences in New Zealand universities to explore supervision as a form of academic work that is enmeshed in the flow of busy academic lives. I will explore the shadowy dimensions – both affective and practical – of doctoral supervision as it is described by the research informants in interviews, fieldwork observations and collaborative workshops. I hope to not only illuminate the complexity of doctoral supervisor identities and work, entangled as they are in wider academic lives, but also provide food for thinking about how supervisors might enact this work more capably, more ethically, more satisfyingly. To this end, I take a leaf out of Tim Ingold’s new book, Anthropology and/as education, to explore with participants how we might reimagine doctoral supervision as a collaborative “study practice” and what new affects and practices might emerge from such imaginings.

About the speaker
Barbara Grant is Associate Professor in the School of Critical Studies in Education at the University of Auckland where she researches in the field of critical university studies. She is interested in doctoral education, including the supervision of graduate students, as well as academic work and identities, and activism within the university.

SIG-møde på DUN Konferencen 2019

Mødet er åbent for alle.

Dato:
 28. maj 2019, kl. 14.50-15.35

Sted: Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Program:
Kom og mød medlemmer og koordinatorer af SIG-gruppen ’Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser’. Vi diskuterer, hvad vi gerne vil opnå gennem SIG’ens arbejde i løbet af det kommende år, med fokus på efteråret 2019. Vi taler også om mulige fælles projekter i SIG’en omkring forsknings- og udviklingsprojekter inden for faglig vejledning på landets universiteter. 

Læs mere    

Tema: Implementering af gode vejledningspraksisser – institutionelt og individuelt

Arrangementet er åbent for alle kl. 10.00-12.00.
Herefter SIG-møde kun for medlemmerne kl. 12.00-15.00.

Dato: 21. november 2018

Sted: Københavns Universitet, lokale 27.0.47 kl. 10.00 (lokale 23.4.05 kl. 12.00 ) , Emil Holms Kanal 4, 2300 København 

Tilmeldingsfrist: 15. november 2018

Tilmelding: Link Arrow Her

Faglig vejledning og mentoring i universitetsundervisning er et veletableret forskningsfelt. Men i hvor høj grad får denne forskning betydning for universiteternes vejledningspraksis? Kan forskningsbaseret viden ses afspejlet i styredokumenter som fx studieordninger? Eller i pædagogisk videreuddannelse? Eller i den situerede praksis i undervisnings- og vejledningssammenhæng?

Program 

Åbent arrangement  kl. 10.00-12.00 (lokale 27.0.47)

10.00-10.05

Velkomst

10.05-11.00

Lektor Torgny Roxå, Lunds Universitet:

Att påverka undervisningskulturer i universitetsmiljö - ett organisatoriskt perspektiv

11.00-11.10 Pause

11.10-11.20

Lektor Rie Troelsen, leder af SDU Universitetspædagogik:

Fra strategi til praksis – eller fra praksis til strategi? 
Om at skabe udvikling fra oven eller fra neden. 

11.20-12.00 Diskussion

 

Lukket møde kun for SIG-medlemmer kl. 12.00-15.00 (lokale 23.4.05)

Med baggrund i formiddagens oplæg og diskussioner vil vi identificere nogle muligheder for at forskningsbaseret viden får en mere markant plads i vores universitetspædagogiske praksis – både som udviklere og som forskere/undervisere.

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.00

Lektor Søren Smedegaard Bengtsen, Århus Universitet:

Hvilken betydning har forskning i vejledning haft for vejledningspraksis på Århus Universitet?

13.00-13.10 Andre erfaringer fra SIG’ens medlemmer: 
Eksempler på implementering af forskningsbaserede pædagogiske initiativer?

13.10-13.40

Gruppearbejde (på tværs af institutioner). 
Grupperne skal med baggrund i erfaringer fra egne institutioner og arbejdssituationer identificere 1-3 forudsætninger for at forskningsbaseret viden har/kan få betydning for vejledningspraksis. Enten på institutionelt niveau eller i individuel praksis (noteres på padlet/plancher).

13.40-14.10 Diskussion af de identificerede muligheder – kan vi se tendenser i samspillet mellem forskning og praksis på vejledningsfeltet, som SIG’en evt. kan arbejde videre med?

14:10-15:00

DUNK 2019: Hvordan skal SIG’en bidrage?

Søren præsenterer forslag til symposium til DUNK 2019.

Andre forslag til tema eller format?

Nedsættelse af arbejdsgruppe 

 

SIG-møde: Faglig vejledning og peer feedback

Dato: 1. juni 2018, kl. 10.00-15.00

Sted: DPU, lokale D 120, Campus Emdrup i København, Tuborgvej 164, 2400 København NV 

Tilmeldingsfrist: 28. maj 2018 til Link Arrow Helle Nordentoft Jakobsen

Program

10.00 – 10.15: Morgenkaffe og velkommen ved Søren Bengtsen 

10.15 – 11.20: At arbejde med vejledning og peer feedback

Vi ved meget lidt om, hvordan vi hver især arbejder i faglig vejledning på de respektive institutioner. Bruger vi peer feedback? Hvordan? Samarbejder vi med kolleger om det? Er vi begrænset af organisatorske vilkår? Formålet med dette første programpunkt er at få et indblik i, hvordan eventuelle samarbejder kan foregå, og hvilke muligheder og begrænsninger der fx kan være med at bruge peerfeedback i faglig vejledning. Vores tanke er, at vi i netværket kan sparre med hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer med at håndtere de organisatoriske vilkår, som vi er underlagt.

Derfor vil vi i en indledende runde (fem minutter til hver):

  1. Præsentere os selv kort
  2. Uddybe kort, hvordan vi arbejder med faglig vejledning og peer feedback på vores institutioner
  3. Forklare hvilke organisatoriske muligheder og begrænsninger vi oplever, at vi har på vores institution for at forske i og arbejde med faglig vejledning og peer feedback

Forberedelse: Tænk over hvad du vil sige, og medbring evt. handouts som du vil udlevere, men brug fx ikke tid på PowerPoint præsentation.

11.20 - 11.30: Strække ben pause 

11.30 - 12.00: Peer feedback – i forskning og i praksis

3 oplæg i træk på hver 10 minutter fra:

Anne Smedegaard, KU

Tove Hedegaard Jørgensen og Annika Buchert Lindberg, Science and Technology, AU

Stine Heger og Helle Hvass, DPU, AU

Oplæggene kan inspireres af et eller flere af nedenstående spørgsmål: 

  • Hvordan arbejder jeg med peer feedback – forskningsmæssigt og i praksis?
  • Hvilken indsigt og erfaring har jeg med, at studerende giver hinanden peer feedback?
  • Hvilke erfaringer har jeg med at samarbejde med kolleger om peer feedback, fx på et hold med flere undervisere eller på tværs af hold?

12.00 – 12.30: Spørgsmål og diskussion af de 3 oplæg

12.30 – 13.00: Frokost 

13.00 – 13.30: Drømmescenarier

Deltagerne arbejder i grupper på tværs af de forskellige institutioner og diskuterer, hvad der ville kunne styrke arbejdet med faglig vejledning og /eller peer feedback på de forskellige institutioner, og hvilken rolle DUN SIG evt. kan spille i den forbindelse. Hver gruppe medbringer 3 pointer/ideer til plenum. 

13.30 – 13:45: Bogpræsentation v. Helle Hvass og Stine Heger  

13.45 – 14.00: Kaffe 

14.00 – 15.00: Oplæg v. Søren Bengtsen

  • Hvad er næste skridt i samarbejdet?
  • Hvilke perspektiver tegner sig efter gruppearbejdet?
  • SIG temadag, konference e.l. 

 

Internt SIG-møde i f.m. DUN-konferencen

Dato: 30. maj 2017, kl. 15.00-16.00

Sted: Vingsted Hotel og Konferencecenter, lokale følger

DUN har på sit seneste bestyrelsesmøde godkendt oprettelsen af SIG-gruppen "Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser". Jeg er kontaktperson for og koordinator af SIG'en. Jeg har vedhæftet ansøgningen, der er blevet imødekommet af DUN, hvor I kan læse lidt nærmere om tankerne bag og målene med SIG'en. 

På DUN-konferencen 30.-31. maj 2017 er der afsat en times tid om eftermiddagen på Dag 1 af til, at man kan mødes internt i de forskellige SIG-grupper under DUN. Jeg vil derfor invitere jer til at møde op, hvis I har tid og lyst, og høre mere om SIG'ens mål og aktiviteter i den kommende tid, samt så vi i fællesskab kan afsøge disse rammer i en uformel, men faglig, sammenhæng. SIG'en er stadig helt ny, så der er god mulighed for at være med til at forme den her i starten, så jeg er meget åben for at høre jeres tanker om og bud på dette. Mødet på DUNK vil derfor tjene som en fælles opstartsrefleksion og –diskussion, og jeg vil på baggrund af denne udforme en mere færdig programbeskrivelse og indkalde til det første officielle SIG-møde i starten af det kommende semester (E17).

Hvis I tænker, at I vil møde op til vores SIG-møde på DUNK, så send mig gerne lige en mail, så jeg kan holde styr på, hvor mange og hvem jeg kan forvente dukker op. 

Jeg håber, vi ses!

Mange hilsener
Søren Bengtsen

Læs ansøgningenLink Arrow her