Her finder du forskellige oplæg, artikler, øvelser, links m.m. som bliver delt i SIG'en.

Link Arrow ST Learning Lab på AU

Enheden ST Learning Lab, som har til formål at udvikle og inspirere undervisningen på Science and Technology ved Aarhus Universitet er i gang med at udvikle en online ressource om bedømmelsesformer. Ressourcen er tænkt som inspiration til udvikling af nye samt nytænkning af eksisterende bedømmelsesformer.

Link Arrow Læs mere

 

Link Arrow Gruppeeksamener og PBL

Præsentationen omhandler alignment og forskellige holdninger til grupppeeksamen blandt ingeniør- og naturvidenskabsstuderende på Aalborg Universitet. Den gennemgår strukturen i gruppeeksamener på AAU og forskellige statistikker og holdninger fra både vejledere, censorer og studerende. Den konkluderer til sidst, at reimplemetering af gruppeskamen har overordnet fået en positiv respons, men at det er vigtigt at foreberede vejledere ordenligt og huske på, at en blind kopi af AAU's model ikke kan påføres andre universiteter.

Præsentationen er lavet af:
Bettina Dahl Søndergaard 
Associate Professor
Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering, Science and Sustainability under the auspices of UNESCO
Department of Development and Planning
Faculty of Engineering and Science
Aalborg University
Vestre Havnepromenade 5, 1 (1.219)
DK-9000 Aalborg
Denmark
Tel: (+45) 9940 3684, Mobil: (+45) 4081 0778
Mail bdahls@plan.aau.dk
Link Arrow www.ucpbl.net & Link Arrow www.plan.aau.dk

 

Link Arrow Validitet i eksamener

Præsentationen gennemgår to prøvevalideringsprojekter fra Aarhus Universitet. Den første er en multiple choice eksamen i medicinsk viden med alle hjælpemidler og den anden en pilottest af nye optagelsessamtaler til medicinstudiet. Den gennemgår resultaterne af prøverne og henviser til slut til en rapport, hvor man læse mere.

Præsentationen er lavet af:
Lektor Lotte O’Neill
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser
Palle Juul-Jensens Boulevard 82
bygning B, B.118
8200 Aarhus N 
Danmark
Tel: +4586205239
Mail loni@medu.au.dk

Anne Mette Mørcke
Chefkonsulent, MD og Ph.d. 
Mail anne.mette.moercke@regionh.dk

 

Link Arrow Udvikling af rollespil som pædagogisk metode og eksamensform 

Oplægget beskriver et rollespil, der kan bruges som øvelse til at få pædagogiske perspektiver på mundtlig eksamen. Spillets forløb og formål bliver gennemgået samt hvilke karakteristika de forskellige roller har og til slut, hvilke erfaringer der er gjort med spillet.

Præsentationen er lavet af:
Erik Caparros Højbjerg
Studieleder
Departement of Management,  Politics and Philosophy
Room: POR/18.B-4.130
Tel: +4538152865
Mail ech.mpp@cbs.dk 
www.cbs.dk/en/staff/echmpp

Jens Tofteskov
Chefkonsulent
Departement of Intercultural communication and management, CBS 
Link Arrow http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-intercultural-communication-and-management/staff/jtedu