Kommende Arr

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Afholdte Arr


Åbent SIG-møde

Tidspunkt: 24. september 2019, kl. 10.30-15.30

Sted: Københavns Universitet,  Samfundsvidenskabelige Fakultet, lokale 10.1.15, Øster Farimagsgade 5, 1353 København
          Da lokalet kan være svært at finde, kan Peter Wick kontaktes på tlf: 41439272 når I står ved hovedindgangen.
          Så vil I blive hentet der.

Tilmeldingsfrist: 18. september, 2019

Tilmelding: Send mail til Link Arrow Peter Wick 

Mødet er åbent for alle

Program:

10.30 - 10.45 Goddag

10.45 - 11.30 Drøftelse:
På KU arbejder en arbejdsgruppe med at lave en vejledning til kursusbeskrivelser, og i den forbindelse synes vi at det er uklart, om en udprøvning altid skal bedømme alle læringsmål, eller den blot i princippet skal kunne indebære en bedømmelse i alle læringsmål. Der er ikke kommet anvisninger fra ministeriet om, hvordan den målstyring, der blev sat i værk med den nye bekendtgørelse og skala i 2006, skal udfoldes i praksis.

11.30 - 12-15 Oplæg ved Peter:
Forskellige eksamensformer i Innovations & entreprenørskabsundervisningen, en slags I&E - "VUE" skema – autentiske eksamensformer

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Arbejde med casen beskrevet længere nede

14.30 - 15.00 Planlægning til kommende møder / organisering og dato

 

Case:

Casen kommer fra Katerina Tritsaris og hendes kursus:

Vi har to udfordringer, som hænger sammen. Begge bunder i, at vi har for få VIP’er til at udforme og rette eksamenssættene. 

  1. Grundet rigtig mange studerende kører vi kurset to gange om året. Det vil sige, at vi skal udforme 4 eksamenssæt per år (hver svarende til ca. 4 timers varighed – resten står det andet kursus for).

  2. Vi skal rette ca. 1000 eksamenssæt per år inkl. reeksaminer.


Vi er ved udformning af eksamenssæt meget fokuserede på at teste de studerendes forståelse, og de skal bl.a. tolke på en del originaldata. Umiddelbart ville løsningen på vores udfordringer være at bruge multiple choice. Disse er jo lette at rette, men jeg synes, de er meget svære at udforme, hvis man vil teste forståelse.

Her er beskrivelsen for medicinerne, men vi har også molekylær biomedicin og tandlægestuderende:

Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler, medicin

EksamenSIG Case1
EksamenSIG Case2
EksamenSIG Case3

SIG-møde på DUN Konferencen 2019

Mødet er åbent for alle.

Dato:
 28. maj 2019, kl. 14.50-15.35

Sted: Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Program:

  1. Opdatering af medlemslisten
  2. Aftale om rammerne for møderne, dvs. tidspunktet, indkaldelse og ”svaretider”, lokation
  3. ”Digitalisering” af møderne som alternativ – webinars – Skype mm.
  4. Aftale om det næste (fysiske) møde
  5. Program for resten af 2019

Læs mere

Workshop: Evaluering og læring - om formativ og summativ brug af evalueringer og deres konsekvenser for studerendes læring

Dato: 7. maj 2018, kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, Palaverhal. Instituttet ligger i det gamle Københavns Observatorium inde i Botanisk Have med indgang overfor Rosenborg Slot

Tilmeldingsfrist: 30. april 2018

Tilmelding: Skriv til Jens Dolin på dolin@ind.ku.dk

Deltagergebyr: Gratis

Workshoppen er for alle akademikere med interesse i eksaminer og tests og deres konsekvenser for de studerendes læring og for læringsmiljøet. Workshoppens  aktualitet skal ses i lyset af den øgede vægt på high stakes tests i uddannelsessystemet og den uheldige tilbagesmitning det har på såvel læring som læringsadfærd. Således viste en nylig EVA-undersøgelse at hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav – med øget stress og mindsket læringsudbytte som resultat.
Workshoppen vil med udgangspunkt i konkrete eksempler diskutere dette fænomen og især hvorledes man som institution og på de enkelte uddannelser kan forholde sig konstruktivt til det.

Læs hele indbydelsen og programmet

Workshop: Validering af tests og prøver - hvad siger moderne teoretikere om eksaminers gyldighed i praksis?

Dato: 11. december 2017, kl. 13.00 - 16.00

Sted: CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation), Rigshospitalet, Teilum-bygningen - indgang 54, stuen, Kursussal 1

I workshoppen vil vi forsøge at behandle validitetsbegrebet og teorierne op for deltagerne, samt diskutere validitet i forhold til deltagernes egne problemstillinger fra uddannelsesforskning eller udviklingsarbejde.

Workshoppen er for alle akademikere med interesse i eksaminer, prøver, tests og validitet.

Læs mere

Workshop om udvikling af løbende bedømmelse på Aarhus Universitet

Dato: 15. december 2016, kl. 11.00-15.30

Sted: Lokale 03.068 (3. Sal) i Bygning 3210, ST Learning Lab, Aarhus Universitet

Her sætter vi rammen for effektiv videndeling om kvalitet, legitimitet og udvikling af løbende bedømmelse med afsæt i tre universiteters praktiske erfaringer. 
Du får mulighed for at bringe erfaringer på banen og få sparring fra kolleger på tværs af universiteterne.

Læs mere Link Arrow her

Møde på Nyborg Strand Hotel*

Dato: 17. maj 2016, kl. 17:30-18:30
SIG'en holder møde om udviklingsforsøg og forskningstemaer samt deltagersupplering til styregruppen på Nyborg Strand.

For mere info og tilmelding kontakt Link Arrow Agnete Lunddahl

Møde på CBS


Mødet er for alle med interesse for nye bevægelser i prøveformer og den organisatoriske rammesætning af eksaminer. Oplæg og debat om emner som alignment og holdninger til gruppeeksamen blandt ingeniør- og naturvidenskabsstuderende, rollespil i eksamen, validitetsstudier af eksamensformer samt evaluering og bedømmelse i innovations- og entreprenørskabsundervisning på universitetet.

Læs oplægene fra mødet underLink Arrow Videndeling

5. november 2015 + x dato 2015

1 aftenmøde i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

November 2015

Seminar om validitet i eksamen ved Anne Mette Mørcke og Lotte O’Neill, Aarhus Universitet.