Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser

Sig Medlem3


Baggrund og formål

Eksamen er et centralt og uomgængeligt omdrejningspunkt for kvalitet i uddannelserne. Der kan konstateres svingende kvalitet inden for dette område som har så stor indflydelse på uddannelsernes kvalitet og legitimitet, og der er et stort udviklingsbehov.

Gruppen er etableret på initiativ af Universitetsrektor Hanne Leth Andersen i foråret 2015. Gruppens formål er at etablere et nationalt og internationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende centralt placerede ressourcepersoner, der er engageret i udviklingsarbejde omkring eksamen og eksamensformer, eksaminationskompetence, bedømmelse, alignment og læring.

Det er gruppens intention at være med til at styrke processen med at opbygge og formidle en systematiseret viden og dele erfaringer omkring blandt andet:

  • Valg af eksamensformer og samspillet mellem eksamen og undervisning og det omgivende samfund
  • Arbejde med udvikling af eksamens- og bedømmelseskompetence
  • Fokus på særlige eksamensformer, fx mundtlig eksamen med udenlandske undervisere/studerende, gruppeeksamen
  • Udvikling af nye eksamensformer, fx i forbindelse med entreprenørskab, innovation og kreative kompetencer
  • De studerendes opfattelse af eksamen – og eksterne interessenters opfattelser
  • Eksamenssnyd og plagiat

Målgrupper som i særlig grad kan have brug for at trække på netværkets viden er DUN, RUP (Rektorkollegiets Udvalg om Uddannelspolitik) samt uddannelsesledelserne på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Gruppens mål for 2015/2016

Gruppen skal etableres som en platform for samarbejde og videndeling, og vil fungere som et henholdsvis fysisk og virtuelt forum. Ét af formaterne er ”aftenmøder” som er arbejdende møder hvor gruppen mødes og diskuterer konkrete cases og aktuelle problemstillinger (fremsat af deltagerne selv forud for mødet) og nedfælder pointer, synspunkter og argumenter fra disse diskussioner til vidensdeling på gruppens hjemmeside.

Om kontakt- og koordinatorfunktionen

Koordinatorens funktion er at være kontaktperson, mødeindkalder og referent. Koordinatoren samarbejder med DUNs sekretariat, som varetager praktiske opgaver vedrørende gruppens initiativer og aktiviteter.

Peter Wick

Kontakt for nærmere information

Peter Wick
Københavns Universitet
E-mail: pewi@samf.ku.dk
Tlf.: 3533 1800