Kommende Arr

 

Afholdte Arr

Mødet er for SIG'ens medlemmer

Dato: 14. september 2023, kl. 12.30-15.30

Sted: CED ved Aarhus Universitet eller online i TEAMS (Link sendes til tilmeldte) 

Tilmeldingsfrist: 11. september 2023

Deltagergebyr: Gratis

Oplægsholder: SIG'ens koordinator, Mads Ronald Dahl, AU

Tilmelding

DUEL inviterer til en online eftermiddag med fokus på, hvordan vi bruger video på vores universiteter og uddannelser, planer og erfaringer.

Byd gerne ind med de sidste 30 min. slots til dagen.

Program:

12.30

Intro til video møde

13.00

Masseproduktion af uddannelsesvideoer

case fra AU ved David Kiel

13.30

Flipped learning - an online self-paced course

Case fra SDU ved Pernille Stenkil Hansen

14.00

Slot 3

14.30

Slot 4

15.00

Afrunding og næste møde

15.30

Tak for i dag

 

Mvh. 
Mads Ronald Dahl, AU

______________________________________________________________________________________________________________________________

 Mødet er for SIG'ens medlemmer

Dato: 29. juni 2023, kl. 14.00-15.00 (eller 15.30)

Sted: Online i Zoom - linket fås i bekræftelsesmailen ved tilmelding

Tilmeldingsfrist: 26. juni 2023

Deltagergebyr: Gratis

Oplægsholder: SIG'ens koordinator, Mads Ronald Dahl, AU

Tilmelding

Digitale kompetencer, AI, digitalisering og hvordan vi kan beskrive disse har fyldt rigtig meget og bliver fortsat mere relevant.

Jeg er så heldig at skulle præsentere vores arbejde med implementering af DigComp 2.2 på Aarhus Universitet i næste uge i et forum, som hedder Link Arrow  DigComp HUB 

DigComp HUB på Aarhus Universitet har følgende agenda:

 • Welcome and introduction (5 min)
 • Aarhus University and its digital competence strategy (5 min)
 • Mapping of DigComp 2.2 elements in the current curriculum (10 min)
 • Development of DigComp 2.2 Model for Higher education (5 min)
 • Usage of the Model at five faculties at Aarhus University (10 min)
 • Current status and perspectives of the implementation strategies (5 min).
 • Questions and discussion of the implementation strategy and how it can be adapted to other institutions (15 min)
 • Summary and next step (5 min)

I dette online møde vil jeg gerne dele erfaringerne.

Mvh. 
Mads Ronald Dahl, AU

______________________________________________________________________________________________________________________________


Mødet er kun for SIG'ens medlemmer
Særligt interesserede kan dog komme med

Dato: 
25. april 2023, kl. 13.00 - 16.00 

Sted: Centre for Educational Development, CED, Aarhus Universitet, Bygning 1911.328, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
           Link Arrow http://ced.au.dk

Tilmeldingsfrist: 18. april 2023

Deltagergebyr: Gratis

Arrangør og vært: SIG'en DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk

Tilmelding

Der er så meget nyt, spændende og udfordrende igen i 2023. Vi kan have gavn og glæde af at mødes og tale det igennem og få ideer til, hvordan vi griber det an og bruger hinandens erfaringer.

Så kom hjem til Århus en forårs-tirsdag i godt selskab i vores nye center.

Dagsorden for mødet:

 1. Velkommen til CED
 2. Siden sidst og kaffe
 3. Introduktion til Digitalt kompetente kandidater og DigComp 2.2 rammeværk
  1. Div oplæg, spørgsmål og erfaringer
 4. ChatGPT og andre AI udfordringer
  1. Div oplæg, spørgsmål og erfaringer
 5. DUEL næste møde
 6. Evt.

_______________________________________________________________________________________________________

 Netværksmøde

Åbent for alle

Dato: 8. december 2022, kl. 10.00 - 14.00

Sted: SDU, Campus Odense, Link Arrow Lok. Ellehammer

Deltagergebyr: Gratis

Tema:

Netværksmødets primære tema er de forskellige kompetenceudviklingsformater og metoder, som vi i de forskellige universitetspædagogiske enheder anvender (eller påtænker at anvende) til at understøtte underviseres udvikling af digitale kompetencer, herunder fagdidaktiske digitale kompetencer.

Program:

10.00

Velkomst

10.15

Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler v/ SDU Digkom
SDU har de seneste 2 år - i samarbejde med UCL og UCN - eksperimenteret med udvikling af underviseres digitale kompetencer gennem læringscirkler, som er et kompetenceudviklingsformat baseret på praksisfællesskaber og aktionslæring.

10.30

Hvordan kan man som organisation arbejde med at løfte mere af ansvaret for at underviserne får flere digitale kompetencer, så det ikke bliver den enkeltes ansvar? Cute
KU har de sidste 3 år arbejdet med at bruge det europæiske framework Link Arrow DigCompEdu i deres arbejde med digital kompetenceudvikling for undervisere.

På mødet deler de:
- hvilke perspektiver, det har givet i det digitale kompetenceudviklingsarbejde,
- hvordan man kan bruge frameworket - og ikke mindst
- en introduktion til en Link Arrow værktøjskasse, som de har udviklet i CUTE-projektet med redskaber og metoder til at arbejde med digital kompetenceudvikling på et organisatorisk niveau – inkl. eksempler fra deres europæiske partneruniversiteter.

11.30

Diskussion/dialog
Kompetenceudviklingsformater og metoders potentialer, samt institutionernes forskellige strategier for at udvikle, etablere, kvalitetssikre og evaluere disse.

12.15

Frokost

13.00

Et besøg i SDU’s store video- og lydstudie på Campus Odense, hvor der både optages undervisningsvideoer, podcasts, afvikles online konferencer, streames og laves video- og lydgennemstillinger til DR, TV2 og Radio4.

13.45

Afrunding
Møder og temaer i 2023

 

 

Netværksmøde

Åbent for alle

Opdateret dato: 14. januar 2022, kl. 12.00-16.00
                            (Flyttet fra 10. december 2021)

Sted: Online

Link til Padlet

SIG'en DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk inviterer hermed til netværksmøde i Aarhus hos Det nye universitetspædagogiske center: Center for Educational Development, CED. Der er også mulighed for at deltage online.

Forløbig dagsorden

 12.00 - 12.30 Frokost og kaffe
Velkommen til CED
 12.30 - 13.00  Introduktion til Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer, MUK set i et digitalt kompetence lys (se nederst)
 13.00 - 13.30 Fælles diskussion af sammenhæng/samspil mellem MUK og digital kompetenceudvikling
 13.30 - 14.30 Gruppearbejde i 6 grupper (Undervisning, Eksamen, Kvalitetssikring, Samarbejde med studerende, Samarbejde med kollegaer, om kvalitetssikring)
 a. Hvordan understøtter vi i dag og hvilke niveauer? (Type, Niveauer, omfang)
 b. Hvad er vi fælles om og hvor er vi forskellige
 14.30 - 15.30  Fælles oplæg fra de 6 grupper
 15.30 - 16.00 Opsamling og planlægning af næste møde


Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer

”Det er et værktøj, som kan bruges ved ansættelses- og udviklingssamtaler og til løbende at tydeliggøre, hvor en underviser gør det rigtig godt, og hvor vedkommende gerne vil udvikle sig. Det er en stolt milepæl for universiteterne.”

Læs pressemeddelelse om MUK

 

DUEL-møde 

Primært tema for dagen:
Udvikling af blended kursus med ABC metoden (udviklet hos University College London)


Dato:
 9. december 2019, kl. 10.00–14.30

Sted: Københavns Universitet, SCIENCE, Konsistoriesal, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg  

Program:

 • Kort vidensdeling fra universiteterne
 • Faciliteret kursusudvikling med ABC
 • Escape Room øvelse
 • Opsamling og diverse

Digitale kompetencer for undervisere


Mødet er kun for SIG'ens medlemmer.

Tidspunkt: 24. april 2019, kl. 10.00-15.00

Sted: Copenhagen Business School

Programmet er endnu ikke helt fastlagt.