Kommende Arr

_______________________________________________________________________________________________________


Afholdte Arr

Netværksmøde

Åbent for alle

Dato: 8. december 2022, kl. 10.00 - 14.00

Sted: SDU, Campus Odense, Link Arrow Lok. Ellehammer

Deltagergebyr: Gratis

Tema:

Netværksmødets primære tema er de forskellige kompetenceudviklingsformater og metoder, som vi i de forskellige universitetspædagogiske enheder anvender (eller påtænker at anvende) til at understøtte underviseres udvikling af digitale kompetencer, herunder fagdidaktiske digitale kompetencer.

Program:

10.00

Velkomst

10.15

Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler v/ SDU Digkom
SDU har de seneste 2 år - i samarbejde med UCL og UCN - eksperimenteret med udvikling af underviseres digitale kompetencer gennem læringscirkler, som er et kompetenceudviklingsformat baseret på praksisfællesskaber og aktionslæring.

10.30

Hvordan kan man som organisation arbejde med at løfte mere af ansvaret for at underviserne får flere digitale kompetencer, så det ikke bliver den enkeltes ansvar? Cute
KU har de sidste 3 år arbejdet med at bruge det europæiske framework Link Arrow DigCompEdu i deres arbejde med digital kompetenceudvikling for undervisere.

På mødet deler de:
- hvilke perspektiver, det har givet i det digitale kompetenceudviklingsarbejde,
- hvordan man kan bruge frameworket - og ikke mindst
- en introduktion til en Link Arrow værktøjskasse, som de har udviklet i CUTE-projektet med redskaber og metoder til at arbejde med digital kompetenceudvikling på et organisatorisk niveau – inkl. eksempler fra deres europæiske partneruniversiteter.

11.30

Diskussion/dialog
Kompetenceudviklingsformater og metoders potentialer, samt institutionernes forskellige strategier for at udvikle, etablere, kvalitetssikre og evaluere disse.

12.15

Frokost

13.00

Et besøg i SDU’s store video- og lydstudie på Campus Odense, hvor der både optages undervisningsvideoer, podcasts, afvikles online konferencer, streames og laves video- og lydgennemstillinger til DR, TV2 og Radio4.

13.45

Afrunding
Møder og temaer i 2023

 

 

Netværksmøde

Åbent for alle

Opdateret dato: 14. januar 2022, kl. 12.00-16.00
                            (Flyttet fra 10. december 2021)

Sted: Online

Link til Padlet

SIG'en DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk inviterer hermed til netværksmøde i Aarhus hos Det nye universitetspædagogiske center: Center for Educational Development, CED. Der er også mulighed for at deltage online.

Forløbig dagsorden

 12.00 - 12.30 Frokost og kaffe
Velkommen til CED
 12.30 - 13.00  Introduktion til Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer, MUK set i et digitalt kompetence lys (se nederst)
 13.00 - 13.30 Fælles diskussion af sammenhæng/samspil mellem MUK og digital kompetenceudvikling
 13.30 - 14.30 Gruppearbejde i 6 grupper (Undervisning, Eksamen, Kvalitetssikring, Samarbejde med studerende, Samarbejde med kollegaer, om kvalitetssikring)
 a. Hvordan understøtter vi i dag og hvilke niveauer? (Type, Niveauer, omfang)
 b. Hvad er vi fælles om og hvor er vi forskellige
 14.30 - 15.30  Fælles oplæg fra de 6 grupper
 15.30 - 16.00 Opsamling og planlægning af næste møde


Meritering af Universitetspædagogiske Kompetencer

”Det er et værktøj, som kan bruges ved ansættelses- og udviklingssamtaler og til løbende at tydeliggøre, hvor en underviser gør det rigtig godt, og hvor vedkommende gerne vil udvikle sig. Det er en stolt milepæl for universiteterne.”

Læs pressemeddelelse om MUK

 

DUEL-møde 

Primært tema for dagen:
Udvikling af blended kursus med ABC metoden (udviklet hos University College London)


Dato:
 9. december 2019, kl. 10.00–14.30

Sted: Københavns Universitet, SCIENCE, Konsistoriesal, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg  

Program:

  • Kort vidensdeling fra universiteterne
  • Faciliteret kursusudvikling med ABC
  • Escape Room øvelse
  • Opsamling og diverse

Digitale kompetencer for undervisere


Mødet er kun for SIG'ens medlemmer.

Tidspunkt: 24. april 2019, kl. 10.00-15.00

Sted: Copenhagen Business School

Programmet er endnu ikke helt fastlagt.