DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk

Formål

Sigtet med etableringen af e-læringsnetværket er at skabe et forum for universiteternes centrale medarbejdere, der beskæftiger sig med udvikling og implementering af e-læring ved universiteterne. Netværkets deltagere har i dette forum mulighed for udveksling af erfaringer vedrørende igangværende eller forestående e-læringsprojekter, best-practice-eksempler, udfordringer, pædagogiske og didaktiske overvejelser, platformsvalg etc.

Det er forventningen, at disse erfaringsudvekslinger vil kunne bidrage til løsning af aktuelle problemstillinger samt fungere som inspirationskilde for netværkets deltagere.

Form

Netværksmøderne afholdes 2 gange årligt og så vidt muligt på skift hos deltagerne. Den arrangerende institution er ansvarlig for indkaldelse til møderne samt udarbejdelse af forslag til program. Ved hvert møde aftales vært og dermed hovedansvarlig for næste møde. For at sikre kontinuiteten i og et fælles udbytte af netværkets arbejde er parterne forpligtet til at deltage i møderne og aktivt bidrage til mødernes indhold. Der er udpeget en ”delegeret” fra hvert universitet, som er ansvarlig for kontakten til det respektive universitet og at institutionen er repræsenteret ved møderne.

E-læring

Nedenfor er en række links til universiteter med forskellige sider, der omhandler e-læring:

DTU:    Link Arrow http://www.elearning.dtu.dk/
KU:      Link Arrow https://www.obl.ku.dk/
SDU:    Link Arrow http://sduup.sdu.dk/
RUC:   Link Arrow Tips & tricks om programmer
            Link Arrow Projektarbejde og IT
            Link Arrow Brug video!

Nina Rathlev Andersen

Kontakt for nærmere information

Nina Rathlev Andersen
Copenhagen Business School
E-mail: nra.tl@cbs.dk
Tlf.: +45 2682 9941