Kommende Arr


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Afholdte Arr

Ekstraordinært fælles SIG-møde med internationalt besøg

Rethinking doctoral supervision (again) - Mobilising new practices and affects

Arrangementet er et fælles, lukket møde kun for medlemmer af SIG'erne Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser samt DODS - Development of Doctoral Supervision

Dato: 14. juni 2019, kl. 13.00-17.00

Sted: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019

Tilmelding: Skriv til Søren S. E. Bengtsen Link Arrow ssbe@tdm.au.dk

Centre for Higher Education Futures, CHEF, Aarhus Universitet, får til juni besøg af den internationalt anerkendte vejledningsforsker Barbara Grant fra University of Auckland, New Zealand. 

Mødet åbner med Barbaras præsentation af sin nyeste forskning (se titel og abstract nedenfor). Det overordnede fokus for mødet er ’identitet’ i forbindelse med vejledning, med særligt fokus på specialevejledning og ph.d.-vejledning. Identitet handler her både om udviklingsprocesser for studerende og vejledere i løbet af længerevarende vejledningsprocesser og -relationer.

Det detaljerede program vil blive sendt ud, når vi nærmer os

Abstract 
Doctoral supervision is a prized aspect of academic work, contributing to original knowledge generation and academic subject formation. In this work-in-progress seminar I will draw on an ethnographic study with 11 doctoral supervisors in the humanities and qualitative social sciences in New Zealand universities to explore supervision as a form of academic work that is enmeshed in the flow of busy academic lives. I will explore the shadowy dimensions – both affective and practical – of doctoral supervision as it is described by the research informants in interviews, fieldwork observations and collaborative workshops. I hope to not only illuminate the complexity of doctoral supervisor identities and work, entangled as they are in wider academic lives, but also provide food for thinking about how supervisors might enact this work more capably, more ethically, more satisfyingly. To this end, I take a leaf out of Tim Ingold’s new book, Anthropology and/as education, to explore with participants how we might reimagine doctoral supervision as a collaborative “study practice” and what new affects and practices might emerge from such imaginings.

About the speaker
Barbara Grant is Associate Professor in the School of Critical Studies in Education at the University of Auckland where she researches in the field of critical university studies. She is interested in doctoral education, including the supervision of graduate students, as well as academic work and identities, and activism within the university.

 

SIG-møde - kun for SIG'ens medlemmer: 
Systematisk videns- og erfaringsudveksling på tværs af institutioner i DK. Fokus er på undervisning, udvikling og forskning i ph.d.-vejledning 

Dato: 
19. juni 2018, kl. 10.15-15.00

Sted: Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 10 , Bygning 1323, 8000 Aarhus C, Lokale: ”Riddersalen”, 3. sal

Tilmeldingsfrist: 11. juni 2018

Tilmelding: Skriv til Mirjam Godskesen, Link Arrow mirjam@learning.aau.dk

Dagsorden

Tid

Emne

Form

Forberedelse

10.15

Velkommen og nyheder fra ph.d.-vejlednings-landskabet (Hvad arbejder du med for tiden på vejledningsområdet og er der ressourcer/viden du gerne vil dele?)

Kort orientering, 5 min. pr. person

(Kaffe/te) 

Hvis du har kendskab til nye bøger, artikler, nøglepersoner, websites, workshops, konferencer el. lign. som du mener er af relevans for netværkets deltagere, bedes du medbringe materiale og kort fortælle om det.

11.00

Ph.d.-vejlederrelationen som en hjælperelation.

Hvordan kan Edgar Scheins bog ”Helping” bidrage med noget nyt i forhold til, hvordan man anskuer vejlederfunktionen? Hvordan kan det ’at hjælpe’ bindes sammen med tillid, lytning og det at opbygge selvtilliden hos den, der modtager hjælpen?

  1. Oplæg ved Mirjam (30 min)
  2. Diskussion af oplægget på dets egne præmisser (30 min)

Ingen forberedelse

12.00

Frokost (DUN giver en let frokostanretning)

12.30

Selvstændighed og vejlederstyring

Emnet ligger i direkte forlængelse af det ovenstående om ’at hjælpe’. Fokus er på hvad og hvor meget vejledere styrere, og hvor legitimt og hensigtsmæssigt det opleves af de studerende.   

  1. Oplæg ved Gitte (10 minutter). Oplægget er en kort udgave af seneste præsentation på DUNk18
  2. Spørgsmål (5 minutter)

 

Ingen forberedelse

12.45

Vejledning i krydsfeltet mellem at styre, at hjælpe og at fremme studerendes selvstændighed.

Samlet diskussion af de perspektiver, der har været præsenteret

Diskussion af Scheins perspektiv i forhold til de måder vi italesætter ph.d.-vejlednings-relationen på vores kurser og øvrige sammenhænge (30 min)

Ingen forberedelse

13.30

Kaffe/te og frugt

13.40

Hvordan underviser vi på vores vejledningskurser i emnet Skrivning, dvs. hvordan underviser vi vejledere i at lære at vejlede i skrivning?

Erfaringsdeling og sparring

Indledes med et kort oplæg v/Mirjam – hvis der ikke er input fra de øvrige deltagere

Hvis du har erfaring med at adressere emnet på dine kurser, bedes du forberede et kort oplæg (7 min.) om, hvordan du har grebet emnet an på dine kurser mht. mål, indhold, form, øvelser mm. Vær gerne så konkret som mulig, og åben om fordele og ulemper.

14.45

Eventuelt

 

 

15.00

Mødet slutter