12. januar 2024

March 19, 2024 - Webinar: DiP Spotlight Session: Martin Weller “Metaphors of EdTech”

Participants will come away with an appreciation of the potential for metaphors in educational technology and ideas to generate their own. There will be a subsequent open session to explore metaphors relevant to the DiP context. [...]
12. januar 2024

February 29, 2024 - Webinar: DiP Spotlight Session: Jen Ross ‘Digital Futures for Learning’

This talk will open up a conversation about using speculative approaches to shape how we understand the digital university. The particular focus here will be on curiosity about the future, and how sensitivity to a situation which is either on the horizon or missing from current thinking around a topic or practice can open up possibilities and defamiliarise current understandings by foregrounding less-visible forces in higher education and digital pedagogy. [...]
12. januar 2024

January 29, 2024 - Webinar: DiP Spotlight Session: Martin Oliver “What am I talking about when I am talking about Educational Technology?”

Research exploring the use of technology in education is often criticised for being instrumental and atheoretical. While I would agree that our conversations about ideas of ‘education’ or ‘learning’ are more explicit and better developed, I would suggest that the field has also engaged with several theories of ‘technology’. [...]
27. november 2023

3. oktober 2023 - Online DiP workshop ChatGPT og videregående uddannelse - Hvad gør du? Hvad gør vi?

ChatGPT er en brændende platform, gamechanger og mod- eller medspiller på rigtig mange planer i de videregående uddannelser. Men hvad sker der egentlig rundt omkring på de forskellige institutioner? Hvordan forholder de – og vi – os til ChatGPT i forskning, udvikling, praksis og som policy? Og hvilke tiltag eksisterer eller er undervejs rundt omkring på institutionerne og hos DiP-medlemmerne? Online DiP workshop. [...]
27. november 2023

11. oktober 2023 - Online DiP workshop

I denne online DiP-workshop vil Henrik Skov Midtiby først introducere til et tegnebaseret student response system, der giver undervisere mulighed for at følge med i hvordan de studerende tegner oven på udleverede skabeloner (billede). Derefter vil der være mulighed for at DiP-medlemmerne selv kan afprøve og diskutere systemet – både fra studenter-perspektiv og underviser-perspektiv. [...]
27. november 2023

30. marts 2023 - God onlineundervisning: SIG-webinar

På baggrund af bogen Onlineundervisning, som oplægsholderne udgav i 2022, sætter vi gang i en fælles diskussion af, hvad god onlineundervisning er. Vi giver først en kort gennemgang af bogen og præsenterer bogens afsæt og principper for god onlineundervisning. Derefter fortsætter vi til en diskussion af andre perspektiver, der kan påvirke, hvad god onlineundervisning er. [...]
27. november 2023

20. april 2023 - DiP på tur til DiPpede rum 2: Innovationsrum og rum for innovation

'DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education' inviterer SIG'ens medlemmer på et spændende DiP-eventyr til Institute for Advanced Study in PBL og AAU Innovate – Science & Innovation Hub. [...]
27. november 2023

March 8, 2023 - Open SIG event: Onsite DiP+CHEF seminar and workshop

CANCELLED! Theme: Speculation: designing futures for higher education. This session will focus on speculative methods, and how university communities might come together to imagine preferable futures for higher education. Professor Bayne will start by introducing her recent work on participative and speculative design for the future of digital education within universities, using two concrete examples from the University of Edinburgh. [...]
27. november 2023

1. februar 2023 - Online SIG-møde: Nytårs-DiP + NorDiP informationsmøde

Til Nytårs-DiP vil vi runde aktiviteterne foregået i 2022, hvad gjorde vi og hvordan gik det? Til NorDiP informationsmøde inviterer vi alle DiP medlemmer der er nysgerrige på og/eller har lyst til at være med ombord i DiPs første større og længerevarende fælles projekt: NorDiP – Nordisk Digital Pædagogik der for alvor gik i gang med det store NorDiP Sandbjerg Seminar i november 2022. [...]
27. november 2023

9. januar 2023 - DiP-webinar: Hvad kan Digital pædagogik være – i teori og praksis?

Oplægget vil introducere til det faglige domæne Digital pædagogik og dets betydninger og lægge op til en diskussion af Digital pædagogiks anvendelsesmuligheder i en videregående forsknings- og uddannelsespraksis. [...]
27. november 2023

15. november 2022 - SIG-webinar: Perspektiver på uddannelse og dannelse i en digital tid

SIG'en DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education afholder webinar med oplæg ved lektor Michael Paulsen og lektor Jesper Tække. Oplægget, som giver en introduktion til bogen 'A New Perspective on Education in the Digital Age Teaching, Media and Bildung', efterfølges af en workshop. [...]
27. november 2023

27. september 2022 - SIG-webinar: Digitale læringsrum

Der vil være oplæg ved Christian Dalsgaard, Lektor ved AU og Thomas Ryberg, Professor ved AAU. Oplægget skal sætte gang i en fælles diskussion af, hvordan digitale teknologiers særlige potentialer udnyttes i undervisningen. [...]
27. november 2023

7. juni 2022 - SIG-ekskursion: DiP på tur - til DiPpede rum

SIG'en 'DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education' inviterer på ekspedition og ‘fotosafari’ rundt til en række DiPpede rum med Kim Holflod som ‘ekspeditionsleder’. Derefter vil deltagerne arbejde sammen om at udforske, diskutere og transformere deres ‘ekspedition’ til formater for dårlige/gode DiPpede rum. [...]
27. november 2023

May 24, 2022 - Online seminar and workshop: What is Digital Pedagogy (not)?

The seminar and workshop will start by trying to understand ‘what digital pedagogy is not’, expanding from there to try to understand what its futures might be. [...]
27. november 2023

May 3, 2022 - Hybrid meeting: Designing for digital learning in hybrid spaces

The SIG, DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education, are inviting all interested for a hybrid talk with Dr. Yishay Mor. Dr. Yishay Mor will discuss some of the key insights from a new book wich examines the challenges and promises in hybrid learning spaces from pedagogical, architectural, technological and design perspectives. [...]
27. november 2023

25. marts 2022 - Webinar: Digital undervisning, udvikling og uddannelse i et nordisk perspektiv

DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education afholder et webinar, bestående af oplæg om digital pædagogik i et nordisk perspektiv af Professor Ove Edvard Hatlevik og Professor Morten Misfeldt efterfulgt af diskussion med deltagerne omkring særlige kendetegn ved digital pædagogik i de nordiske lande. [...]
27. november 2023

17. januar 2022 - Nytårs-DiP

Til Nytårs-DiP vil resultaterne af DiPs første halvår blive præsenteret – og der bliver plads til dialog og diskussioner om, hvor SIG'ens medlemmer gerne vil hen i 2022. Så hvis du vil have indflydelse på, hvor DiP skal hen, så sørg for at komme og deltage i debatten. [...]
27. november 2023

November 17, 2021 - Meeting: University teaching and learning for a digital world

This event is for everyone interested in digital pedagogy and learning in higher education. The speaker, Margaret Bearman, is a Research Professor within the Centre for Research in Assessment and Digital Learning - CRADLE, Deakin University. She is known for her work in assessment design, feedback in clinical environments and digital education. [...]
27. november 2023

16. juni 2021 - Lancering af SIG'en under nyt navn

SIG'en 'Pædagogisk praksis i IT-medieret læring' har fået nye koordinatorer og har skiftet navn til 'DiP- Digital Pedagogy & Learning in Higher Education'. I den forbindelse afholdes en lancering med præsentation af den nye SIG samt dialog om SIG'ens fremtidige fokus og formater. [...]
27. november 2023

28. maj 2019 - SIG-møde på DUN Konferencen 2019

Med temaet 'Undervisningens teknologier og teknikker' på programmet, har vi glædet os til at åbne op for tilmeldingen til det kommende års DUN Konference. Konferencen findes i år på en ekstern hjemmeside. [...]
27. november 2023

8. juni 2018 - SIG workshop: It-medieret læringsdesign for videnstransfer mellem kontekster

Titlen på denne workshop er 'IT-medieret læringsdesign for videnstransfer mellem kontekster'. Her sætter vi fokus på, hvordan man kan anvende IT til at understøtte studerende i at overføre og tilpasse viden mellem kontekster, både på mikro- og makro-niveauet. Vi forstår IT bredt og vil behandle en række forskellige IT-didaktiske metoder, fra simulationsprogrammer til diskussionsfora. Workshoppen afholdes i Kolding. [...]
27. november 2023

October 7, 2016 - SIG meeting: The Practice and Theory of Design Patterns – with Dr. Yishay Mor

Participants will work in teams on an educational challenge of their choice. They will inspect the context of this challenge and characterize the actors within this context, articulate the forces defining the design space, conceptualize an innovation to address this challenge and evaluate it. [...]