SIGs - Special Interest Groups

Sig Billede 2020

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem


En SIG er for jer, der deler et universitetspædagogisk interessefelt med tætte kolleger eller kolleger fra andre universiteter, og som ønsker et forum for jeres samarbejde og interessefællesskab.

SIGs opstår som interessefællesskaber. I disse interessefællesskaber er omdrejningspunktet temaer under emnet universitetspædagogik. Det er både praksis- og erfaringsgrupper samt forskningsnetværk, hvor forskning kan være en del af samarbejdet. Samarbejdet i en SIG kan variere afhængigt af gruppens størrelse, emne og formål – det er op til jer, hvordan jeres samarbejde i gruppen skal være.

Som en SIG kan I skabe en fælles forankring eller et vindue ud til verden, hvor I kan formidle jeres viden. Alle SIGs vil få en fane (se venstre side) på DUNs hjemmeside, hvorfra viden kan formidles. Hjemmesiden giver øvrige DUN-medlemmer adgang til at følge jeres aktiviteter. Som en SIG kan I få hjælp til administrativ og organisatorisk støtte fra DUNs sekretariat samt økonomisk støtte til at afholde møder i jeres SIG.

SIG ansøgning

Du og dine kollegaer kan ansøge om at blive en SIG under DUN på to forskellige måder alt afhængig af jeres behov. I kan enten blive en etableret SIG eller en opkommende SIG.

Etableret SIG

Hvis I allerede arbejder med et særligt universitetspædagogisk felt, kan I blive en etableret SIG.
En etableret SIG kan ansøge DUN om støtte på op til 5.000 kr. årligt til at dække mødeforplejning eller transport i forbindelse med afholdelse af SIG-møder.
Dertil kommer muligheden for at ansøge DUN om op til yderligere 10.000 kr. årligt, der kan benyttes til aflønning af ekstern oplægsholder ved større, åbne SIG-arrangementer eller som tilskud til et mindre projekt i SIG-regi.
I får desuden mulighed for at ansøge DUN om hjælp til markedsføring og formidling af jeres viden. Det kan være i forbindelse med afholdelse af fx en temadag, en workshop eller en konference.
Som etableret SIG forpligter I jer til at afholde mindst en temadag, workshop eller konference årligt og/eller oplæg på årets DUN Konference.

Opkommende SIG

Hvis I har en interesse og gerne vil arbejde videre inden for et særligt universitetspædagogisk felt, men ikke (endnu) har et behov for at afholde fx konference, temadage eller workshops, kan I blive etableret som en opkommende SIG.

At blive etableret som en opkommende SIG betyder, at I kun kan ansøge om økonomisk støtte fra DUN på op til 5.000 kr. pr. år. Denne økonomiske støtte kan udelukkende søges til transport eller mødeforplejning i forbindelse med afholdelse af SIG-møder. En opkommende SIG etableres for et år ad gangen. Etableres I som en opkommende SIG, kan I anmode DUN om at ændre status til en etableret SIG, inden året er gået, hvis ønsket opstår.

Uafhængigt af om I søger som en etableret SIG eller en opkommende SIG, skal ansøgningen indeholde:

 • Udførlig beskrivelse af det universitetspædagogiske interessefelt
 • En beskrivelse af hensigt og mål med netværket
 • Forslag til, hvordan gruppen vil formidle sit arbejde til kolleger på danske universiteter
 • En beskrivelse af netværkets kontaktperson og øvrige deltagere
 • Tilkendegivelse af, om I ønsker at ansøge som etableret eller opkommende SIG

I kan vælge at benytte Link Arrow denne wordtemplate til ansøgningen.

Ansøgningen sendes til Christina Juul Jensen på Link Arrow cjj@samf.ku.dk. DUNs bestyrelse vil løbende tage stilling til ansøgninger.

Gældende for alle SIG'er

 • Du kan kun være medlem af en SIG, hvis du er medlem af DUN. Bliv medlem Link Arrow her
 • SIG’en er forpligtet til at indberette årets aktiviteter til DUNs bestyrelse ved forespørgsel samt mindst en gang om året i forbindelse med DUNs generalforsamling. Derudover skal SIG’erne dele info om aktiviteter med DUNs andre medlemmer via DUNs digitale nyhedsbrev og DUNs hjemmeside. Link Arrow Del med DUN her
 • Enhver SIG skal have en kontaktperson, der fungerer som tovholder for gruppen. Derudover skal gruppen ligeledes angive en suppleant for denne funktion for de tilfælde, hvor det ikke er muligt at kontakte kontaktpersonen. Begge funktioner skal angives af SIGén, og kontaktpersonens kontaktoplysninger offentliggøres på DUNs hjemmeside.
 • Ved Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference (DUNK) skal der stilles med mindst et medlem fra SIG’en. SIGén vælger selv, hvem fra gruppen, der er repræsentant på konferencen.
 • SIGéns officielle kontaktperson tilbydes gratis deltagelse på Dansk Universitetspædagogisk Netværks årlige konference (DUNK). Er der flere officielle kontaktpersoner i den enkelte SIG, er det SIGén selv, der bestemmer hvem af kontaktpersonerne, der kan gøre brug af gratis deltagelse på konferencen. Tilbuddet om gratis deltagelse på konferencen gælder udelukkende én (udvalgt) kontaktperson, og pladsen kan ikke overdrages til andre medlemmer af SIGen, der ikke er officiel kontaktperson.

Hvis du vil søge om forplejning, transport mm. til SIG-møder

En SIG kan kun søge om økonomisk støtte til forplejning og transport mm., hvis arrangementet har været annonceret i DUN-regi.

Send en mail til Link Arrow dun@dun-net.dk med følgende info:

 • Navn på SIG
 • Dato
 • Beskrivelse af mødet
 • Hvad der ønskes tilskud til
 • Ønske om hjælp fra sekretariatet
 • Cirkabeløb, hvis I selv bestiller forplejning og transport
  (kun elektroniske faktura kan betales eller alternativt personlige udlæg, der refunderes via rejseafregningsblanket). Kontakt Link Arrow sekretariatet)
 • Fuld deltagerliste med navn og institution (skal bruges til økonomiafdelingen og kan eftersendes)

Gode råd til SIG'erne

En SIG kan tage mange former afhængigt af fx formål eller emne. Uafhængigt af størrelsen på jeres SIG kan I overveje, hvor jeres møder kan afholdes bedst, om alle fra gruppen skal deltage, hvad programmet for mødet er, hvad hvert medlem ønsker at bidrage med og lære fra samarbejdet, og om der skal dannes temagrupper i gruppen. Spørg endelig DUN til råds, hvis I har spørgsmål til gruppens arbejdsformer.

Ansvarlige for SIG'erne

Christina Border    Christina Juul Jensen


   Pædagogisk konsulent
   SAMF Fakultetssekretariatet
   Københavns Universitet

   Mail  cjj@samf.ku.dk
   Telefon  3532 4538

Soeren Smedegaard Bengtsen Border    Søren S. E. Bengtsen


   Lektor
   Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
   Aarhus Universitet

   Mail  ssbe@edu.au.dk 
   Telefon  2046 7019