Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler 7 underviserpriser i foråret 2020

På UFM’s hjemmeside kan man læse følgende:

Gode undervisere skal anerkendes, fejres og belønnes. Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddele en ny national undervisningspris på hver 500.000 kroner til syv fremragende undervisere på de videregående uddannelser. DUN er inviteret med i indstillingsudvalget for Danske Universiteter. Bestyrelsen har derfor valgt at sende Mette Krogh Christensen, næstformand i DUNs bestyrelse.

Læs mere

Tilbage til oversigten