The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education and Training

Den 24. - 27. november 2015

Scandic Hotel Copenhagen

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer i samarbejde med de nordiske lande til et internationalt tværsektorielt kontaktseminar. Temaet er entreprenørskab og formålet med arrangementet er at bringe organisationer og institutioner, som har ideer til europæisk projektsamarbejde inden for temaet, sammen for at udveksle projektideer, knytte kontakter og forberede projektansøgninger.

Deadline for tilmelding: Den 15. september 2015

Link Arrow Info og tilmelding

Tilbage til oversigten