Spørgeskema om undervisning i innovation og entreprenørskab ved danske universiteter

Svarfrist: 1. oktober 2020

Her følger en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse til universitetsundervisere inden for innovation og entreprenørskab eller beslægtede områder (fx projektorienterede forløb, brug af design thinking, problemorienteret eller casebaseret undervisning).

Undersøgelsen har til formål at blive klogere på universitetsunderviseres erfaringer, præferencer, holdninger og ønsker til denne form for undervisning. Resultatet skal bruges til at kvalificere udvikling af et efteruddannelsesforløb for universitetsundervisere.

Projektet varetages af en gruppe forskere og pædagogiske konsulenter på Syddansk Universitet, SDU og Københavns Universitet, KU, og er forankret i de pædagogiske centre på SDU og KU (HUM). Projektet er støttet med midler fra Fonden for Entreprenørskab.

Spørgeskemaet kan besvares på dansk og engelsk. Send gerne link videre til kollegaer, som du skønner passer med målgruppen.

Spørgeskema

Tilbage til oversigten