SIG-arrangement: UNIEN møder Martin Lackéus - Progression i entreprenørskabsundervisningen

Tidspunkt: 23. maj 2018, kl. 11.00-15.00

Sted: Houlbergs Garage, Københavns Universitet, Store Kannikestræde 18, 1169 København K

Deltagelse: Arrangementet er åbent for alle fra universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner

Tilmeldingsfrist: 9. maj 2018

På baggrund af et ønske fra deltagerne ved sidste arrangement er det lykkedes at planlægge et arrangement med svenske Martin Lackéus. Martin har en ph.d. og er stadigvæk tilknyttet Chalmers Tekniske Universitet. Han forsker i entrepreneurship og entreprenørskabsundervisning med særligt fokus på assessment (feedback, evaluering og eksamen), den entreprenørielle mulighed, effektiviteten af forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning samt progression i entreprenørskabsundervisningen.

Hvis der er interesse herfor, vil Martin gerne fortsætte de faglige diskussioner ved at gå ud og spise med os om aftenen - det vil dog være for egen regning. Ved tilmelding til dette arrangement, vil vi bede jer angive, om I ønsker at komme med ud og spise om aftenen.

Følg med på UNIENs side her

Tilbage til oversigten