Pressemeddelelse: Nye målsætninger for de videregående uddannelser skal geare os til fremtiden

Pressemeddelelse Fra Uddannelses Og Forskningsministeriet Nye Maalsaetninger For De Videregaaende Uddannelser Skal Geare Os Til Fremtiden

De videregående uddannelser spiller en afgørende rolle, når det gælder Danmarks muligheder for at klare sig godt fremover. Det er derfor essentielt, at uddannelserne er gearet til fremtidens behov.

De nyuddannede skal hurtigere i job, og uddannelserne skal forberede de studerende til et arbejdsmarked under forandring. Regeringens ambition er, at de videregående uddannelser har høj kvalitet og er med til at fremme vækst og beskæftigelse. Derfor lancerer regeringen nu nye målsætninger for de videregående uddannelser.

- Vi har gennem mange år haft en ambitiøs målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Det mål har vi nået, og det skal vi være stolte af. Vi skal blive ved med at uddanne mange, men vi skal have langt mere fokus på kvaliteten. Vi skal have nogle af verdens bedste uddannelser, og vi skal uddanne klogt, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Regeringens tre målsætninger for de videregående uddannelser er:

  1. Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og kritisk sans.
  2. Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfundets kompetencebehov nu og i fremtiden.
  3. En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet.

Med målsætningerne vil regeringen skabe en fælles retning for de videregående uddannelser, som peger mod det arbejdsmarked, vi går i møde.

Målsætningerne er udfoldet i en række indikatorer og skal fungere som langsigtede sigtelinjer, som vil indgå i dialogen mellem uddannelses- og forskningsministeren og de videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil gøre status på målsætningerne i den årlige Uddannelses- og Forskningspolitiske Redegørelse.

Læs mere om målsætningerne

Tilbage til oversigten