Ph.d.-forsvar: At vælge eller ikke at vælge en naturvidenskabelig universitetsuddannelse

Dato: 2. februar

Tid: 13.00-16.00

Sted: Aarhus Universitet, Universitetsparken, bygning 1110, aud. 223

Ph.d.-forsvaret
I sine studier har Eva Lykkegaard Poulsen undersøgt uddannelsesovervejelser og –valg for naturvidenskabeligt interesserede elever med et longitudinelt undersøgelsesdesign, hvor hun har fulgt elever gennem fire et halvt år fra de var midt i deres gymnasieuddannelse til de var startet på en videregående uddannelse. Hendes resultater bidrager til forståelsen af unges valg af videregående uddannelse. Studiet dokumenterer, at unges uddannelsesovervejelser ændrer sig markant over tid, og viser hvordan de unge selv forklarer disse ændringer. Ydermere belyser hendes forskning, hvordan uddannelsesvalget er influeret af de unges opfattede match imellem sig selv og naturvidenskabsfolk og –universitetsstuderende.

Efter forsvaret er der reception i frokoststuen på 4. sal i bygning 1110. 

Link Arrow Læs mere

 

Tilbage til oversigten