Nyt stillingscirkulære: Adjunktpædagogikum forudsætning for ansættelse som lektor

D, 18. september 2015 trådte et nyt stillingscirkulære i kraft. Cirkulæret er knyttet til det notat om stillingsstruktur, som blev offentliggjort 1. september 2013. Den væsentligste forskel mellem det gamle cirkulære og det nye er, at det ikke længere er muligt at ansætte lektorer ”på prøve” i indtil 1½ år, hvis de ikke har tilstrækkelige undervisningskvalifikationer. Fremover er det således en forudsætning for ansættelse som lektor, at man har ”modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering” (dvs. fulgt adjunktpædagogikum eller tilsvarende). 

Link Arrow Læs det nye cirkulære

Link Arrow Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets side om den nye stillingsstruktur (fra 2013) med følgebrev, Q&A og notat

Bemærk, at linket til selve cirkulæret på ministeriet hjemmeside forsat henviser til det gamle cirkulære.

Tilbage til oversigten