Nyt redaktionsmedlem i DUT

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) har fået et nyt redaktionsmedlem:

”Mit navn er Bolette Rye Mønsted, og jeg er adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet. Professionelt arbejder jeg indgående med Higher Education og har såvel publiceringserfaring som peer-review-erfaring inden for feltet. Jeg interesserer mig især for og forsker i kvalitet og kvalitetsudvikling af universiteterne med et særligt fokus på områder såsom organisatorisk kapacitetsopbygning og evaluering. Dette sker med blik for, at den organisatoriske uddannelsesudvikling og kvalitetsfremme kun lykkes, hvis man aktivt inddrager såvel de pædagogiske som didaktiske perspektiver i og tilgange til undervisningen og tilrettelæggelsen heraf. I arbejdet som redaktør for DUT ser jeg især frem til at indgå i et stærkt redaktionelt fællesskab, hvor jeg aktivt vil bidrage til, at DUT også fremadrettet er toneangivende inden for det universitetspædagogiske felt i Danmark.” 

Bolette

Hele DUTs redaktion samt DUNs bestyrelse og sekretariat byder Bolette hjerteligt velkommen, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. 

Bolette vil indgå i redaktionen sammen med Rie Troelsen, Lotte Dyhrberg O’Neill, Sofie Kobayashi, Julie Borup Jensen, Bo Skøtt og Kim J. Herrmann. 

Læs mere om DUT

Tilbage til oversigten