Nyt kompetencecenter på AAU: Center for Digitalt Understøttet Læring

Center for Digitalt Understøttet Læring, CDUL, er en fælles forankret ressource for alle undervisere på AAU. CDUL bidrager til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, på baggrund af en tæt kobling til relevante forsknings- og læringsmiljøer på AAU. Centeret bistår desuden med teknisk og pædagogisk-didaktisk sparring til alle undervisere, der gerne vil udforske nye didaktiske metoder og udvikle deres undervisning.

Læs mere

Tilbage til oversigten