Nyt fra Uddannelses- og forskningsministeriet: Kobling af Læringsbarometer med uddannelsesbevillingerne er fastlagt

Uddannelses Og Forskningsministeriet

Der er indgået en politisk aftale om, hvordan målingerne fra læringsbarometeret, som blev gennemført i efteråret 2018, skal benyttes til eventuelt at justere institutionernes bevillinger.

Det er især den enkelte institutions udvikling frem mod en kommende måling i 2021, som kan få betydning for deres bevillinger. Samlet lægges der vægt på fire hensyn i koblingen mellem måling og bevillinger:

  • At tilskynde institutionerne til løbende og vedholdende kvalitetsudvikling
  • At mange aspekter har betydning for de studerendes læring
  • At der er plads til forskelle mellem institutionerne
  • At der er plads til nytænkning


De overordnede resultater af Læringsbarometeret offentliggøres i den kommende Uddannelses- og Forskningspolitiske Redegørelse 2019. Institutionerne fik tilsendt egne data i december 2018. Institutionerne inviteres til en gennemgang af koblingen i starten af 2020.

Læs om aftalen

Læs beskrivelsen af koblingen

Tilbage til oversigten