Nyt fra DUTs redaktion

Temaet for DUT 25 bliver ”Universitetspædagogikum”. Call for papers til dette nummer følger i august 2017. 

Næste nummer af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT 24) har temaet ”Studerende som medskabere i undervisning og forskning” – ganske som årets DUN Konference. Artikler inden for dette tema eller artikler om andre universitetspædagogiske emner modtages derfor gerne senest d. 23. august 2017.

Læs mere

Tilbage til oversigten