Nye bedømmelseskriterier for faglige artikler i DUT

DUTs redaktion har vedtaget et nyt sæt kriterier for faglige artikler i DUT. Kriterierne henvender sig til forfattere og bedømmeere og er indarbejdet i et bedømmerskema til brug for redaktion af faglige artikler, som indsendes til DUT.

Link Arrow Skema med bedømmelseskriterierne for faglige artikler

Tilbage til oversigten