Ny SIG: Læring i laboratorie- og feltarbejde

Interessefeltet for det nye netværk er udviklingen af god undervisningspraksis og god læring i det praktiske arbejde, specifikt laboratorie- og feltarbejde.

Arbejdet er ikke afgrænset af de naturvidenskabelige fag, men bevæger sig inden for undervisning, der kan betegnes som praktisk arbejde, som det findes i de naturfaglige, ingeniørfaglige og sundhedsfaglige fagområder. Eksempler på disse undervisningsformer og –steder er: Kemi- og farmacilaboratoriet, fysiklaboratoriet; biologers, geografers og geologers feltarbejde og efterbehandling indsamlede prøver, arkæologiens analyselaboratorier og fysiologiske undersøgelser m.v.

Formålet med netværket er, at det skal fungere som et forum for alle med interesse i den didaktiske udvikling af universiteternes praktiske arbejde.

Samarbejdet vil primært bestå af to former for vidensdeling:

  • Forskningsmæssig vidensdeling, der giver alle medlemmer indsigt i hinandens og andres forskning inden for laboratorieundervisning og feltundervisning, og den læring der udvikles gennem det praktiske arbejde (potentielt, reelt)
  • Udbredelse af best practice og Scholarship of Teaching and Learning om laboratorie- og feltarbejde

 

Læs mere

Tilbage til oversigten