Midler fra Danmarks Frie Forskningsfond

Ansøgningsfrist: 21. juni 2018, kl. 12.00

Ansøg: her

I 2017 vedtog Folketinget en ændring af lovgrundlaget for Danmarks Frie Forskningsfond. Lovændringen betyder blandt andet, at fonden kan udmønte midler til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer, når der afsættes en særlig bevilling på finansloven.

Sådan fordeles pengene:

Som en del af det politiske forlig om forskningsreserven for 2018 blev det besluttet at afsætte 105 millioner kroner til tematisk forskning inden for følgende områder:

  • Mennesker og samfund: 53 mio. kr. (heraf samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer: 12 mio. kr.)
  • Forskning i læring og uddannelseskvalitet: 20 mio. kr.
  • Forskning i tidlig indsats: 20 mio. kr.

Læs mere

Tilbage til oversigten