Medarbejder til universitetspædagogisk kompetenceudvikling af undervisere

Stilling: Medarbejder til universitetspædagogisk kompetenceudvikling af undervisere

Sted: Teaching Centre Humanities, TEACH, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Ansættelsesdato: 1. april 2018

Ansøgningsfrist: 1. februar 2018

Teaching Centre Humanities, TEACH, søger en ny medarbejder til udvikling og afholdelse af fakultetets kompetenceudviklende kurser for undervisere, herunder undervisning på universitetspædagogikum og andre pædagogisk-didaktiske kurser. Herudover skal medarbejderen løse ad hoc opgaver i forbindelse med centrets øvrige arbejde eksempelvis projektstyring og supervision af undervisere. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller snarest muligt derefter.  

Opgaver  
  • Supervision og vejledning af HUM-undervisere  
  • Deltagelse i undervisning på universitetspædagogikum for adjunkter og andre undervisere på Det Humanistiske Fakultet.   
  • Udvikling og gennemførelse af øvrige kompetenceudviklende tilbud til undervisere, f.eks. kurser for nye undervisere, ph.d.-studerende, kurser i udvikling og brug af undervisningsportfolio i samarbejde med institutter på Det Humanistiske Fakultet 
  • Deltage i centrets løbende kortlægning af viden, erfaringer og ideer vedr. udviklingen af undervisning og uddannelser  
  • Medvirke til sparring og rådgivning ved evaluering og udvikling af uddannelser og undervisning i samarbejde med institutternes studienævn og studieledere samt indgå i centrets løbende udviklingsprojekter 
  • Medvirke til at udvikle, kvalitetssikre og synliggøre centrets opgaver, tilbud og indsatsområder på fakultetet 
  • Indgå i eksisterende netværk samt medvirke til at opbygge, engagere og facilitere nye universitetspædagogiske netværk, både internt på fakultetet, tværfakultært og med eksterne samarbejdspartnere 

Læs mere

Tilbage til oversigten