Keynotes til DUNK 2021

Rune Engelbrecht Ny

Rune Engelbrecht Larsen

Åbningstale


Tidligere kommentator ved Politiken 2004-2016, tidligere medlem af bestyrelsen i Dansk PEN og nuværende medlem af Etisk Råd siden 2018 og Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening siden 2015.

Rune Engelbreth Larsen har deltaget i den offentlige debat siden begyndelsen af 1990’erne og skrevet ca. 100 kronikker, hundredvis af debatindlæg og flere tusind online-artikler og blogindlæg. 

Per Fibaek Laursem2

Per Fibæk Laursen

Keynote 26. maj

 


Per Fibæk Laursen er professor i pædagogik ved Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han er en af landets førende eksperter med hensyn til underviseres professionelle kompetence, udvikling og positionering i den aktuelle undervisning- og uddannelseskontekst.

Med bogen ”Den autentiske lærer” (2004) har han været med til at sætte fokus på at undervisere med personligt engagement og ægthed kan præstere en undervisning af høj kvalitet.

Per har skrevet et stort antal artikler i danske og internationale tidsskrifter og blander sig i den uddannelsespolitiske og pædagogiske debat om folkeskole, læreruddannelse og universiteter.

Desuden var Per med til at oprette DUN i 1994 og var medlem af bestyrelsen i de første syv år med (vistnok!) et enkelt års afbrydelse.

Link Arrow Læs hans artikel om universitetspædagogikkens historie i Danmark 

Michael Gaebel 2

Michael Gaebel

Keynote 27. maj

 


Michael Gaebel joined the EUA (European University Association) in 2006, where he was first in charge of Global Dialogue and internationalisation, to become in 2009 Head and later on the Director of the Higher Education Policy Unit. This unit focuses on issues related to higher education learning and teaching, including the Bologna Process, lifelong learning, e-learning and MOOCs, internationalisation and global dialogue.

He has worked for more than a decade in higher education cooperation and development in the Middle East, the former Soviet Union and Asia. From 2002 to 2006, he was the European Co-Director of the ASEAN-EU University Network Programme (AUNP) in Bangkok.

As head of EUA he has amongst other things been involved in the EFFECT project that seeks to describe and understand the impact of the Covid-19 crisis on higher education in Europe. In particular, the research addresses the sudden shift to emergency remote learning and teaching, the impact on internationalisation and mobility, as well as the effects on research.

DUNK 2021 

Tilbage til oversigten