Jobopslag: Teamleder med personalefaglige og pædagogisk-didaktiske kompetencer til TEACH

Stilling: Teamleder

Sted: Center for Universitetspædagogik og Didaktik på Søndre Campus, Københavns Universitet

Ansættelsesdato: 1. februar 2021

Ansøgningsfrist: 30. november 2020

Teamlederen til Link Arrow TEACH, Teaching Centre Humanities, er en ny funktion, der oprettes i forbindelse med etablering af et nyt tværgående universitetspædagogisk center på Søndre Campus, der dækker henholdsvis Det Juridiske Fakultet (JUR), Det Teologiske Fakultet (TEO) og Det Humanistiske Fakultet (HUM) – der alle har til huse på Søndre Campus på Københavns Universitet.

TEACH består pt. af 6 konsulenter samt en sekretariatsmedarbejder, der varetager opgaver inden for universitetspædagogiske og -didaktiske kurser (fx universitetspædagogikum), Ph.d.-kurser, workshops og seminarer for undervisere, sparring og vejledning. 

Som teamleder vil du i det daglige referere til Fakultetsdirektøren på Det Humanistiske Fakultet, men i øvrigt afklare retning for TEACH med en styregruppe bestående af prodekaner og studiechefer fra de tre fakulteter.

Læs mere

Tilbage til oversigten