Jobopslag: Specialkonsulent i digital uddannelse til Institut for Naturfagenes Didaktik

Stilling: Specialkonsulent i digital uddannelse

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, Københavns Universitet

Ansættelsesdato: 1. december, 2020

Ansøgningsfrist: 7. oktober, 2020

Institut for Naturfagenes Didaktik, IND, forsker i naturvidenskabernes didaktik, videnskabsteori, digital uddannelse og universitetspædagogik, og underviser i fagdidaktik, videnskabsteori og formidling på fakultetets BA- og KA-uddannelser. Herudover fungerer IND også som ressourcebase for udviklingen af undervisning og uddannelse på SCIENCE og for resten af Københavns Universitet og den danske uddannelsessektor.

I løbet af de sidste år har IND igangsat en opbygning af en stærk ressource inden for forskning i digitalisering af undervisning, teknologiforståelse samt indflydelsen af digitale teknologier i STEM-disciplinerne.

Det er til brug for denne fortsatte udbygning at der eftersøges en medarbejder med særligt henblik på kompetenceudviklingsaktiviteter og projektunderstøttelse.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver omfatter primært deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter og deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter for ansatte på fakultetet.

I forhold til projekter vil du komme til at indgå i hele processen fra projektmodning over gennemførelse til afrapportering. Du skal bistå centerlederen med fundraising og med koordinering og administration af større projekter.

I forhold til kompetenceudviklingsaktiviteterne skal du bidrage til undervisning, vejledning, facilitering og evaluering på eksisterende aktiviteter samt indgå i udvikling af nye aktiviteter. IND afholder en række universitetspædagogiske kurser, og her kommer du til at indgå i teamet med dit stærke blik for at anvende det digitale. I forbindelse med den digitale kompetenceudvikling af underviserne forventes du at indgå i et tæt samarbejde med universitetets e-læringsenheder – herunder ikke mindst SCIENCEs IT Learning Center og SUNDs Centre for Online and Blended Learning.

Læs mere

Tilbage til oversigten