Jobopslag: Postdoc til en 1-2 årig stilling vedrørende køn og evaluering

Stilling: Postdoc til en 1-2 årig stilling vedrørende køn og evaluering

Sted: Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. august 2019

Ansøgningsfrist: 11. februar 2019
 

Kort om projektet:
Er kvinder dårligere undervisere end mænd – ifølge de studerende? Projektet undersøger, om der er kønsforskel i studerendes evalueringer af undervisere på de videregående uddannelser. En række udenlandske studier har påvist, at kvindelige undervisere evalueres dårligere end mandlige. Vores projekt undersøger, om der findes en sådan forskel i Danmark og hvilke mekanismer der i så fald ligger bag. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem forskelle i den måde, som mænd og kvinder underviser på og de evalueringer de får af studerende? Projektet analyserer: 1) Faktiske undervisningsevalueringer på de samfundsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet, 2) Et eksperiment, hvor studerende lytter til en præsentation med en kønsneutral stemme og hvor forskellige grupper af studerende får forskellige information om underviserens køn og herefter evaluerer præsentationen 3) Observationer af undervisning på Aarhus Universitet og VIA University College, hvor den mulige betydning af forskellige tilgange til undervisning kan undersøges.

Læs mere

Tilbage til oversigten