Jobopslag: Postdoc i universitetspædagogik

Stilling: Postdoc

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Ansættelsesdato: 15. oktober, 2020

Ansøgningsfrist: 27. september, 2020

Københavns Universitet opslår hermed en postdoc-stilling til et projekt om forskningsintegration i universitetsundervisningen. Projektet er del af et strategisk projekt ved KU om fremme af forskningsintegrerende undervisning, som omfatter alle universitetets fakulteter.

Det overordnede strategiske projekt skal bringe KU's uddannelser tættere på forskningen og understøtte, at underviserne ser potentialet ved at inddrage studerende i forskningsprojekter og gøre studerende til (med)skabere af viden.​

Den ansatte postdoc vil blive inddraget i udviklingen af forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter på tværs af universitetets forskellige fakulteter. Postdocen vil skulle bidrage med sparring i undervisernes udvikling af de forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter og ved gennemførelsen af aktiviteterne. Postdoc’en vil endvidere planlægge og forestå en fortrinsvis kvalitativ undersøgelse af resultater og erfaringer fra projektet, der samtidig kan bidrage til det overordnet projekt. Endelig vil postdoc’en blive inddraget i relevant undervisning, primært inden for universitetspædagogik

Forskningen vil ske i tæt samarbejde med involverede parter (primært undervisere) og vil derfor rumme elementer, som kendes fra f.eks. aktionsforskning og anvendt forskning. Forskningsresultaterne skal dels formidles til de involverede interessenter på universitet, dels bidrage til den nationale og internationale forskningslitteratur om forskningsintegration og forskningsbaseret uddannelse. Postdocarbejdet vil ske under vejledning af en fastansat VIP på instituttet.

Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling af to års varighed, evt. med mulighed for et års forlængelse.

Læs mere

Tilbage til oversigten