Jobopslag: Lektorat i uddannelsesudvikling ved CESU, AU

Stilling: lektor i uddannelsesudvikling

Sted: CESU, Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. september 2017 eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 11. juni  2017

Kandidaten forventes at bidrage til kompetenceudvikling af underviserne på fakultetet, fungere som sparringspartner ved omlægning af undervisning og indgå i øvrige opgaver til understøttelse af den pædagogiske og didaktiske udvikling i relation til de faglige miljøer og uddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, Health. Herudover forventes det. at den nye lektor forsker inden for uddannelsesudvikling og/eller pædagogisk kompetenceudvikling med afsæt i fakultetets uddannelser og undervisning.

Link Arrow Læs mere

Tilbage til oversigten