Jobopslag: Institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik

Stilling: Institutleder

Sted: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, Københavns Universitet

Ansættelsesdato: 1. maj, 2021

Ansøgningsfrist: 18. oktober, 2020

Institut for Naturfagenes Didaktik, IND, er Danmarks største forskningsenhed inden for sit felt. IND beskæftiger ca. 50 medarbejdere, som gennem forskning, undervisning, udvikling og formidling bidrager til viden om, hvad naturvidenskabelig forskning og uddannelse er, og hvordan denne viden kan anvendes i samfundet og uddannelsessystemet.

INDs større forskningsområder er naturvidenskabernes didaktik, videnskabsteori, digital uddannelse og universitetspædagogik, og instituttet underviser i fagdidaktik, videnskabsteori og formidling på fakultetets BA- og KA-uddannelser. Instituttet er organiseret i tre sektioner med hver deres tilhørende forskergrupper og én sektion for udviklingsarbejde med udstrakt samarbejde på tværs af sektionerne.

Institutlederens ansvarsområder og opgaver

Med reference til dekanen er det institutlederens opgave i tæt samarbejde med instituttets direktion, ledergruppe og SCIENCE Ledelsesteam at udvikle instituttet, så det også fremover er anerkendt for sin forskning og undervisning. Denne opgave er væsentlig både for instituttet og for fakultetets udvikling. 

Institutlederen er ansvarlig for instituttets budget og ressourcefordeling og for at understøtte initiativer i forhold til tiltrækning af ekstern finansiering nationalt og internationalt. Jobbet som institutleder indebærer også en indsats for at være netværksskaber og repræsentere instituttet i en lang række sammenhænge på og uden for fakultetet, stå i spidsen for den strategiske udvikling på instituttet og bidrage til implementeringen af KUs politikker og strategi via mål- og handleplaner. 

Institutlederen har det overordnede personaleansvar for instituttets medarbejdere og er ansvarlig for kompetenceudvikling og afholdelse af MUS. Institutlederen er formand for 5 samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Institutlederen har ansvaret for at sikre et godt arbejds-, forsknings- og uddannelsesmiljø og har kontinuerligt fokus på, at instituttet skal være en attraktiv  arbejdsplads. Dette opnås blandt andet via god dialog mellem ledelse, medarbejdere og studerende.

Læs mere

 

Tilbage til oversigten