Jobopslag: Funktionschef for uddannelsesudvikling eller undervisningsudvikling i nyt forskningsbaseret center for universitetspædagogik

2 stillinger: Funktionschef for uddannelsesudvikling eller undervisningsudvikling i nyt forskningsbaseret center for universitetspædagogik

Sted: Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: Forventet start 1. november 2020

Ansøgningsfrist: 27. august 2020

Aarhus Universitets nye forskningsbaserede center for universitetspædagogik søger to nye funktionschefer, der sammen med centerlederen og centrets øvrige medarbejdere kan udvikle de to nyetablerede indsatsområder undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling.

Rammen
De to funktionsområder oprettes som led i en reorganisering af det universitetspædagogiske område på Aarhus Universitet. Med reorganiseringen vil Aarhus Universitet videreføre en uddannelsesnær universitetspædagogisk sparring på fakultetsniveau med opbygning af specialistviden inden for universitetspædagogiske emner. Udviklingen af det universitetspædagogiske område skal sikre, at studerende på Aarhus Universitet til stadighed møder undervisning af højeste faglige og pædagogiske kvalitet, at undervisningen løbende udvikles på baggrund af nye indsigter og teknologiske muligheder, og at alle undervisere på Aarhus Universitet har kompetencer til at sikre universitetets knap 40.000 studerende de bedste læringsbetingelser.

Det nye forskningsbaserede center for universitetspædagogik
Aarhus Universitet har aktuelt fire pædagogiske centre placeret på fakultetsniveau: Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) på Health; Center for Undervisning og Læring (CUL) på Aarhus BSS; ST Learning Lab (STLL) på henholdsvis Natural and Technical Sciences samt Center for Undervisning og Digitale Medier (CUDiM) på Arts. De fire centre og universitetets projektorganisation (EDU-IT Hub’en), som understøtter bedre brug af teknologi i undervisningen, samles for at styrke det universitetspædagogiske arbejde på Aarhus Universitet. I alt forventes centret at have 50-60 medarbejdere, hvor hver funktionschef får personaleansvaret for 15-20 medarbejdere.

Funktionsområderne skal afgrænses
De to funktionsområder (undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling) er ikke endeligt afgrænset fra hinanden og fra det tredje funktionsområde, digital understøttelse. De tre funktionschefer skal sammen med centerlederen finde afgrænsninger og samarbejdsmuligheder mellem de tre områder. Afgrænsningen skal sikre en balance mellem medarbejderes kompetencer og ønsker, dækning af de tværgående opgaver i centret og et passende ledelsesspænd.

Undervisningsudvikling retter sig primært mod undervisere som målgruppe og skal sikre, at centret har viden og kompetencer på højeste internationale niveau om undervisnings- og prøveformer, herunder undervisning inden for specialemner som laboratorieundervisning og læring på arbejdspladsen. Centrets kursusudbud forventes styret fra denne funktion.

Uddannelsesudvikling retter sig primært mod studerende som slutbrugere og skal sikre, at centret har viden og kompetencer inden for design og redesign af nye og eksisterende uddannelser, herunder problemstillinger knyttet til overgangsproblematikker fra gymnasieskolen til universitetet og fra universitetet til arbejdsmarkedet. Centrets bidrag til kvalitetsarbejdet med uddannelser forventes placeret i denne funktion.

Læs mere

Tilbage til oversigten