Jobopslag: Akademisk medarbejder vedr. studiekompetence og uddannelseskompetence

Stilling: Akademisk medarbejder vedr. studiekompetence og uddannelseskompetence

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København

Ansættelsesdato: 1. februar 2019 eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 10. januar 2019

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet søger en akademisk medarbejder (AC-TAP) til at understøtte opbygningen af generelle akademiske kompetence (studie- og uddannelseskompetence) hos de studerende. 
Studiekompetence dækker over at understøtte de studerende i at blive bedre til forskellige aspekter af den akademiske genre (akademisk skrivning og læsning, argumentation o.l.), mens uddannelseskompetence mere generelt dækker over at understøtte de studerende i at deltage i studieaktiviteter, således at de får størst mulig læring ud af deltagelsen.
Arbejdsopgaverne omfatter aktiviteter direkte ift. de studerende samt samarbejde med undervisere, hvor aktiviteterne er knyttet sammen med den faglige undervisning. Endvidere skal den der ansættes være indstillet på at arbejde med, hvordan digitale medier kan indgå i arbejdet med studie- og uddannelseskompetence.
Arbejdsopgaverne er primært placeret på Campus Emdrup, men der vil også være aktiviteter på Campus Aarhus, herunder samarbejder med centrets medarbejdere i Aarhus.

Arbejdsopgaverne omfatter
- at udvikle studiestøttende undervisningsaktiviteter i nært samarbejde med underviserne
- at planlægge og afholde workshops og kurser for studerende
- at indgå i bredere samarbejder med undervisere om didaktisk udvikling
- at have et lokalt fagligt og organisatorisk ansvar for centerets aktiviteter primært i Emdrup

Kvalifikationer
- relevant kandidatuddannelse med særlig fokus på udannelserne på Arts
- beherske de akademiske genrer og kende teorigrundlaget for akademisk opgaveskrivning
- pædagogiske-didaktisk indsigt og erfaringer
- basale it-kompetencer og gerne erfaringer med e-learning

Vi tilbyder
- et meningsfyldt arbejde i en universitetspædagogisk ramme med motiverede studerende
- selvstændigt arbejde og effektivt samarbejde i et godt, kvalitetsorienteret og fleksibelt arbejdsmiljø
- mulighed for løbende faglig udvikling i et dynamisk miljø

Læs mere

Tilbage til oversigten