Jobopslag: 2 lektorer inden for de videregående uddannelsers didaktik

Stillinger: 2 lektorer inden for de videregående uddannelsers didaktik

Sted: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Ansættelsesdato: 1. februar 2019 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2018

Centret fungerer som ressourcecenter for fakultetets forskningsbaserede undervisningsudvikling og spiller – sammen med de lokale uddannelsesmiljøer – en central rolle i realiseringen af fakultetets strategiske målsætninger om øget kvalitet i uddannelse og undervisning. Herudover spiller centret en central rolle i fakultets samarbejde med de gymnasiale uddannelser.

Ansøgerne skal i ansøgningen positionere sig i forhold til et eller flere af følgende prioriterede indsatsområder og evt. disses samspil, herunder redegøre for hvorledes vedkommendes kompetencer kan bidrage til konsolidering og udvikling af centrets aktiviteter, både hvad angår forskning, udviklingsarbejde og undervisning.  De tre indsatsområder er:

• Almen universitetsdidaktik med særligt fokus på studenteraktiverende og læringsorienterede undervisnings- og prøveformer
• Uddannelseskompetence med særlig fokus på, hvorledes undervisningen kan tilrettelægges således at systematisk tilegnelse af almene akademiske kompetencer indgår som en integreret del af de disciplinorienterede undervisnings- og studieaktiviteter
• De gymnasiale uddannelsers didaktik herunder samspillet og overgangen mellem gymnasie og universitet inden for såvel almendidaktiske, studiemæssige og it-didaktiske problemstillinger

Centret (og Arts) har særligt fokus på digitale undervisnings- og læringsteknologier. Ansøger skal redegøre for kompetencer og udviklingspotentialer indenfor dette område i relation til de af ovenstående tre områder, som ansøger relaterer sig til. 

For begge stillinger gælder, at ansøger skal kunne begå sig på dansk.

Læs mere

Tilbage til oversigten