Jobopslag: 1-2 pædagogiske konsulenter i universitetsdidaktik

Stilling: 1-2 pædagogiske konsulenter

Sted: Syddansk Universitet

Ansættelsesdato: 1. februar 2019 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 10. december 2018

SDU Universitetspædagogik (SDUUP) søger 1-2 pædagogiske konsulenter til varetagelse af opgaver inden for didaktisk kompetenceudvikling og uddannelsesudvikling.

SDUUP er en tværfakultær enhed, hvis hovedopgaver er at tilbyde kontinuerlig didaktisk kompetenceudvikling for SDUs undervisere og uddannelsesledere gennem universitets- og e-læringsdidaktiske uddannelsesforløb, kurser, workshops og konsulentbistand. SDUUP deltager derudover i projekter, udvalg og nævn vedr. uddannelse, undervisning og eksamen. Endelig beskæftiger SDUUP sig med forskning i og udvikling og dokumentation af universitets- og e-læringsdidaktisk praksis samt formidling heraf via videnskabelige publikationer, nationalt og internationalt.

Dine opgaver bliver i samarbejde med enhedens øvrige medarbejdere at:

  • deltage i relevante projekter, udvalg og nævn vedr. uddannelse og undervisning, vejledning og eksamen
  • videreudvikle og varetage gennemførelsen af universitetspædagogikum på dansk og engelsk for SDUs adjunkter og andre undervisere
  • udvikle og afholde pædagogiske kurser, både face-2-face og online, for alle universitetets undervisergrupper inden for fx et eller flere af følgende områder:
  • førsteårsdidaktik
  • students as partners
  • didaktik som involverer det omkringværende samfund

Læs mere

Tilbage til oversigten